W Paryżu o dawnym kresowym mieście na Pokuciu polskifr.fr

W Paryżu o dawnym kresowym mieście na Pokuciu

Stowarzyszenie „Kresy we Francji” zorganizowało 9 grudnia br. kolejne spotkanie o tematyce kresowej, tym razem na temat przeszłości Stanisławowa i aktualnego życia tego miasta – Iwano-Frankiwska (Ukraina) w Centrum Dialogu księży Pallotynów w Paryżu.

Prelekcję historyczną połączoną z bogatą prezentacją ikonograficzną przygotował i wygłosił Jarosław Krasnodębski, doktorant UMK w Toruniu.

W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił ciekawy wątek historyczny dotyczący okresu 20-lecia międzywojennego Stanisławowa. Podkreślił nowoczesny charakter tego miasta, podając przykłady przeprowadzanych inwestycji przez prezydenta Wacława Chowańca, brata Czesława, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 60. XX wieku. Mimo prowincjonalnego położenia miasto prężnie rozwijało się i zmieniało swój wygląd. Powstała tu bowiem nowoczesna elektrownia miejska, wyasfaltowano szereg dróg w centrum miasta, przeprowadzono modernizację teatru, w końcu przebudowano ratusz miejski według modernistycznego projektu Stanisława Treli. Stanisławów awansował wtedy na drugie, po Lwowie, miasto w Małopolsce Wschodniej.

W drugiej części konferencji został wyświetlony film dokumentalny „Tam był mi raj – Opowieść o dawnym Stanisławowie” w reżyserii Jarosława Krasnodębskiego, wyprodukowany przez Studio Filmowe Lwów. Powstał on także dzięki współautorowi scenariusza i zdjęciom Eugeniusza Sało oraz montażowi Gabrieli Mruszczak. Obraz prezentuje wywiady z dawnymi mieszkańcami Stanisławowa, jego architekturę oraz aktualne życie miasta Iwano-Frankiwska. Jedną z postaci występujących w filmie jest syn wspomnianego wyżej prezydenta, Adam J. Chowaniec, obecnie mieszkający w Krakowie.

W przerwie spotkanie wzbogacił swoją poezją kresową Henryk Kamiński z Ciechanowa.

Zgromadzeni kresowianie oraz przybyła Polonia paryska z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w tym spotkaniu, czego dowodem była ożywiona dyskusja po wystąpieniu naszego gościa, którą kontynuowano przy koktajlowym poczęstunku. Jak się okazało, wśród zgromadzonej publiczności, obecni byli rodowici stanisławowianie, a także potomkowie wysiedlonych mieszkańców tego miasta po II wojnie światowej, którzy w swojej życiowej wędrówce znaleźli się we Francji.

Zwyczajowo, następnego dnia po konferencji otwartej dla Polonii, spotkaliśmy się z Jarosławem Krasnodębskim na zebraniu w gronie członków Stowarzyszenia.

Omawialiśmy różne wydarzenia polonijne ostatniego miesiąca, z podkreśleniem radosnej informacji o umieszczeniu kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w kościele polskim w Paryżu, ofiarowanym z okazji obchodów 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Kresy we Francji”, w marcu ubiegłego roku. W ten sposób nasz gość mógł zaczerpnąć dodatkowe informacje o życiu Polonii we Francji. Zebranie to zaszczycił swoją obecnością ks. Krzysztof Hermanowicz – rektor domu księży pallotynów we Francji, który żywo uczestniczył w rozmowach i dzielił się swoim doświadczeniem pracy na emigracji.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia zadbali o ciepły poczęstunek, który umożliwił nam dłuższe, miłe spotkanie.

Następnie Jarosław Krasnodębski spotkał się kameralnie z Zarządem w „kresowym” domu pani prezes, pod Paryżem. Celem spotkania było obszerniejsze zapoznanie go z działalnością Stowarzyszenia. Nasz gość przybliżył nam również zakres swoich kontaktów i działań naukowo-kulturalnych w Stanisławowie. 14 grudnia miał on również okazję wzięcia udziału w uroczystym wieczorze kolęd w wykonaniu chóru „Piast” w salonach Ambasady Polskiej w Paryżu.

Podsumowując to wydarzenie polonijne, kończące działalność Stowarzyszenia „Kresy we Francji” za rok 2018, należy podkreślić, że wiele dobra płynie z kontaktów osobistych, wspólnych wyjazdów, podczas których można nawiązać cenne znajomości, poszerzyć swoją wiedzę, tak historyczną, jak i aktualną o życiu naszych rodaków na Kresach, a następnie dzielić się nią w szerszym gronie Polonii zachodniej.

M. Krystyna Orłowicz
źródło: polskifr.fr
Tekst ukazał się w nr 23-24 (315-316) 18 grudnia 2018 – 17 stycznia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X