W grudniowy mroźny czas ogrzewa nas kolęda

W grudniowy mroźny czas ogrzewa nas kolęda

Tradycyjnie, już po raz jedenasty, 17 grudnia w Pałacu Kultury w Korosteniu na Żytomierszczyźnie, pod patronatem burmistrza miasta Wołodymyra Moskalenki i konsula generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka odbył się Festiwal Polskiej Kolędy.

Każdy naród ma swoje zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. W Polsce szczególnie uroczyście obchodzona jest Wigilia, kiedy to cała rodzina zbiera się przy stole, odmawia modlitwy, dzieli się opłatkiem i składa sobie serdeczne życzenia. Po uroczystej, pełnej pięknych i głębokich wzruszeń wieczerzy, wszyscy udają się na Pasterkę, podczas której rozbrzmiewają pierwsze kolędy. Polskie kolędy opowiadają o wielkiej miłości do Bożego Dzieciątka. I właśnie taką miłość pragnęli przekazać wszystkim obecnym uczestnicy festiwalu.

XI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie jest I etapem eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz Edycji pt. Kolędnicy z Żytomierza (Polska). Artyści z różnych miast Ukrainy przyjechali do Korostenia, żeby uradować słuchaczy swoim śpiewem, a zarazem powalczyć o prawo uczestnictwa w festiwalu w Polsce. W eliminacjach okręgowych w Żytomierzu i Korosteniu wzięły udział 33 podmioty – soliści i zespoły.

W kategorii dzieci wystąpili uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 2, Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy ZPU w Korosteniu, zespoły wokalne z Olewska Jaskółka i Jaskółeczka pod kierunkiem Diny Chalimonczuk oraz Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierunkiem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. Dzieci śpiewały pięknie o tym, że Boże Dziecię przyniosło wszystkim radość, miłość i ciepło. W festiwalu wzięli udział także dorośli artyści, m.in. soliści z Korostenia i Żytomierza Natalia Zubarewa, Halina Dowbysz, Aleksandr Werbyło oraz Irena Nawojewa, zespoły wokalne Malwy, Lileja, Kryształowe Rosy, Chór katedralny oraz inni. Po raz pierwszy na deskach korosteńskiego Pałacu Kultury wystąpił kierowany przez Witalija Samoluka Polski Zespół Wokalny „Rozmaryn” z Chmielnickiego.

Talent wykonawców oceniało jury w składzie: konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko, specjalista ds. mniejszości i religii Aleksander Piwowarski, Zasłużeni dla Kultury Polskiej Irena Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. Jurorzy docenili wysoki poziom artystyczny zespołów Dzwoneczki i Liłeja oraz solistki Katarzyny Bakalczuk.

Burmistrz Wołodymyr Moskalenko wręczył nagrody za zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych. Otrzymali je konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, którzy życzyli zebranym pokoju, siły i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dużo radości z okazji zbliżających się świąt. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki od winnickiego Konsulatu Generalnego RP, a dla dzieci przygotowano paczki świąteczne ufundowane przez radnego Rady Obwodowej Witalija Naumenkę.

Festiwal jest także okazją do odbycia ważnych rozmów. Burmistrz Moskalenko zaprosił gości na spotkanie, podczas którego zapoznał ich z osiągnięciami miasta w zakresie integracji z Unią Europejską. Przy aktywnej współpracy Związku Polaków w Korosteniu w miejscowych szkołach wprowadzono w tym roku zajęcia z języka polskiego od I do VI klasy, pomyślnie rozwija się również szkółka sobotnio-niedzielna języka i kultury polskiej.

Festiwal Kolędy Polskiej na Żytomierszczyźnie zorganizował Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes Wanda Laskowska), Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Korosteńska Rada Miejska przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Ogromną pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia okazał również burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko.

Jana Laskowska
Tekst ukazał się w nr 2 (270) 31 stycznia – 13 lutego 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X