W Borysławiu odsłonięto odnowiony pomnik Adama Mickiewicza fot. Facebook, Marysia Tarnawska

W Borysławiu odsłonięto odnowiony pomnik Adama Mickiewicza

26 listopada, w rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Miasta Borysławia, władz miasta, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i organizacji, które włączyły się w proces odrestaurowania popiersia.

W uroczystościach wzięli udział konsul Anna Grzybowska z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, zastępca przewodniczącego Administracji Wojskowej Rejonu Drohobyckiego Oleh Pyłypciw, przedstawiciele Centrum Polskiej Kultury „Odra-Niemen-Dniestr” we Lwowie, Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Zgoda” w Borysławiu, oraz nauczyciele i uczniowie polskiej sobotniej szkoły w Borysławiu.

fot. Facebook, Marysia Tarnawska

Poświęcenie pomnika dokonał ojciec wikariusz Wojciech Kobyliński z kościoła św. Barbary w Borysławiu.

Uczniowie polskiej sobotniej szkoły w Borysławiu recytowali wiersze Adama Mickiewicza, natomiast oprawę muzyczną zapewnił zespół „Borysławiacy”.

– Polskie doświadczenie historyczne sprawia, że spuścizna kulturowa pozostająca poza współczesnymi granicami Rzeczypospolitej jest dla nas integralnym elementem narodowego dziedzictwa i tożsamości. Dbałość o będące jej częścią zabytki, upamiętnienie zdarzeń i postaci z nią związanych, są powinnością traktowaną niezwykle poważnie. Dlatego wielką satysfakcją napełnia mnie fakt, że Instytut POLONIKA mógł zrealizować w Borysławiu w Ukrainie tak ważki projekt konserwatorski – napisała w liście odczytanym podczas odsłonięcia popiersia Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA.

fot. Insytut POLONIKA

Popiersie wieszcza narodowego zostało odsłonięte 125 lat temu. Jego autorem jest prawdopodobnie Tadeusz Barącz. Pomnik wykonany z brązu sfinansowali pracownicy przemysłu naftowego i ozokerytowego w Borysławiu. Odsłonięcie odbyło się w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza – w 1898 roku, przed żeńską szkołą (nadano jej imię pisarza), znajdującą się w centrum miasta. Pod koniec lat 60. XX w. szkołę rozebrano, ponieważ była w bardzo złym stanie technicznym. W tym samym czasie rada miasta zdecydowała o przeniesieniu popiersia do centralnej części Borysławskiego Miejskiego Parku Kultury i Odpoczynku przy ulicy Szkolnej, gdzie znajduje się do dziś.

Celem prac konserwatorskich było przywrócenie oryginalnego wyglądu obiektu. Postument pod popiersie został odtworzony na podstawie zdjęcia przedstawiającego jego historyczny wygląd, tj. w formie kanelowanej kolumny umieszczonej na cokole oraz podstawie. Wykonany z brązu wizerunek Adama Mickiewicza został oczyszczony z wtórnych powłok malarskich i zabezpieczony przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Pracami kierowała konserwator zabytków Anna Sztymelska-Karczewska. Prace sfinansował Instytut POLONIKA w ramach Programu Ochrona. W projekt zaangażowały się: Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Boryslawia oraz Rada Miasta Borysławia.

źródło: na podstawie Insytutu POLONIKA i Facebook, Marysia Tarnawska

X