VIII edycja konkursu „Znasz-li ten kraj?”

Corocznie Konsulat Generalny RP we Lwowie organizuje Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?…”. Ósma edycja konkursu odbywała się w dniach 18-20 marca br. w Brzuchowicach pod Lwowem.

Celem olimpiady jest wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli, pozytywna rywalizacja i integracja środowiska młodzieżowego.

Pomysłodawca i organizator konkursu Barbara Pacan z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie twierdzi, że jest ogromne zapotrzebowanie na takiego rodzaju konkursy i olimpiady dla efektywniejszego działania polskich szkół sobotnio-niedzielnych.

– Osiem lat temu we lwowskim okręgu konsularnym nie było żadnego konkursu, który by zrzeszał szkoły sobotnio-niedzielne – wspomina Barbara Pacan. – Wpadłam na taki pomysł, żeby w pewien sposób zmobilizować uczniów i nauczycieli, żeby podnieść poziom w tych szkołach, ale również po to, żeby oni przyjechali w jedno miejsce, żeby się poznali nawzajem i wiedzieli o swoim istnieniu.

W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych oraz pozaszkolnych ośrodków nauczania języka polskiego i polskiej kultury z Łanowic, Sambora, Stryja, Drohobycza, Jaworowa, Żółkwi, Złoczowa, Czerwonogradu, Kałusza, Doliny, Nowego Rozdołu, Szczerca, Siemianówki, Kowla i Tarnopola. Uczniowie są podzieleni na 3 grupy: młodsza, średnia i starsza. Olimpiada składa się z części pisemnej (gramatyka i leksyka) i ustnej (wypowiedź na pewny temat). Po podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłania laureatów i finalistów.

{youtube}vQw6bAufPFM{/youtube}
W minionym roku to uczniowie Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Klasztorze Sióstr św. Dominika w Żółkwi zwyciężyli w grupie średniej i starszej.

– W szkole mamy ponad dwieście uczniów. Wiadomo, że na konkursie muszą być uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych. Chętnych do konkursu jest zawsze duża ilość. Dzieci i młodzież muszą się wykazać odpowiednią wiedzą i ci najlepsi przyjeżdżają do Brzuchowic – powiedziała s. Sara Ewa Łakoma, nauczycielka Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Klasztorze Sióstr św. Dominika w Żółkwi.

– Mamy zajęcia dwa razy w tygodniu – dwie godziny języka polskiego i godzina religii. Uczymy się historii i literatury polskiej oraz geografii. Sukces zależy od uczniów, którzy chcą uczyć się języka polskiego i zdobywać nagrody – powiedziała Jaryna Iwaniec, uczennica z Żółkwi.

Sobotnio-niedzielną szkołę przy Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu w tym roku reprezentowały 11-letnia Władysława Bocian i jej babcia Stefania Daciuk. Pani Stefania cieszy się, że wnuczka chcę rozmawiać po polsku, poznaje tradycje polskie, a te są kontynuowane w ich domu.

Oprócz olimpiady, uczestnicy mieli zajęcia plastyczne z robienia palm (s. Juwencja), zajęcia z dekorowania stołu świątecznego (Halina Makowska) oraz zajęcia plastyczno-techniczne (Irena Strilciw).

Dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych przygotowano zajęcia metodyczne prowadzone przez Dorotę Mech-Kuchcińską z Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich oraz kulturoznawcę Jarosława Górskiego.

{youtube}IFuz0ru5LZE{/youtube}
Przed rozdaniem nagród konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur zaznaczył, że dla niego, jak również całego konsulatu, priorytetowym zadaniem jest wspieranie nauki języka i kultury polskiej. „Zostaliście przygotowani do konkursu przez wspaniałych pedagogów, którzy w tych licznych szkółkach sobotnio-niedzielnych próbują wam przekazać wiedzę o Polsce, tradycji i kulturze polskiej, a przede wszystkim uczą was języka polskiego – powiedział Wiesław Mazur. – Jestem przekonany, że ta wiedza posłuży wam w przyszłości dla lepszego startu, lepszej drogi życiowej”.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek, słowników, gier planszowych, pomocy naukowych oraz słodyczy. Finaliści poszczególnych grup otrzymali: laptopy, tablety i telefony komórkowe. Zwycięzcy Julia Kopaliwska z Kałusza (grupa młodsza), Roman Bilec z Żółkwi (grupa średnia) i Julia Kreta z Doliny cieszyli się z wygranej.

Tradycyjnie zostało zrobione pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Po rozdaniu nagród uczestnicy i opiekunowie udali się na wycieczkę po Lwowie, a także wspólnie złożyli kwiaty przy pomniku zamordowanych polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich.

A palmy, zrobione podczas zajęć plastycznych zostały poświęcone w niedzielę na mszy św. w katedrze lwowskiej.

Eugeniusz Sało

Zdjęcia Andrzej Leusz, Eugeniusz Sało
{gallery}gallery/2016/znasz_li_ten_kraj_8{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X