VII Konferencja młodych historyków

17 kwietnia w szkole średniej nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny odbyła się VII Konferencja młodych historyków. Tegorocznym tematem przewodnim była setna rocznica Niepodległości Polski.

W tym roku, uczniowie klas 7–8, 9–10 i 11 klasy (w trzech blokach tematycznych) wspólnie ze studentami koła naukowego historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowali referaty oraz wykłady-prezentacje na temat wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem Niepodległości Polski.

– Jest to najlepszy sposób zainteresowania dzieci historią. W tej konferencji ukazujemy całą drogę zdobywania przez Polskę niepodległości. Nie był to jakiś jeden moment, lecz cały ciąg wydarzeń i działalności postaci historycznych. Mamy różne bloki: postacie, wydarzenia, powstania. Dzięki temu nasze dzieci mogą dowiedzieć się nie tylko o Józefie Piłsudskim czy Romanie Dmowskim, ale o mniej znanych postaciach, które uczyniły również bardzo wiele dla Niepodległości Polski, takich jak Wojciech Korfanty, Józef Dowbor-Muśnicki, Stanisław Grabski i wielu innych – powiedział Ryszard Vincenc, nauczyciel historii, dyrektor szkoły nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny.

– Co roku organizujemy wspólnie z młodymi historykami z Uniwersytetu Śląskiego taką konferencję historyczną. Nasi uczniowie w ciekawy sposób uczą się historii Polski, a także zdobywają bezcenne doświadczenie, prezentując swoje referaty i prezentację – zaznaczyła Wiera Szerszniowa, wicedyrektor szkoły nr 10, nauczycielka historii i prawa.

Fot. Eugeniusz Sało
{gallery}gallery/2018/7_konferencja_mlodych_historykow_salo{/gallery}

Arnold Czupryna z Uniwersytetu Śląskiego po raz trzeci bierze udział w konferencji młodych historyków. – Od kilkunastu lat przyjeżdżamy do Lwowa na konferencję, aby zachęcić uczniów tej polskiej szkoły do uczenia się i poznawania polskiej historii. Uczniowie są dobrymi słuchaczami. Widać, że słuchają uważnie wszystkich prelekcji, które wygłaszamy, zadają pytania i są zainteresowani. Trzeba też powiedzieć, że prezentacje uczniów również są na bardzo wysokim poziomie – zaznaczył Arnold Czupryna.

Młody historyk Tomasz Biernat z Katowic wyznaje, że taka konferencja jest też ciekawym doświadczeniem dla samych studentów, którzy później zostają nauczycielami historii, i mogą teraz uczyć się jak pracować z dziećmi i młodzieżą.

Przed rozpoczęciem konferencji goście z Polski zapoznali się z działalnością jednej z najstarszych szkół we Lwowie, która dwa lata temu obchodziła swój jubileusz 200-lecia.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X