Tradycji akcji „Serce dla Rodaka” stało się zadość

Do rodzin potrzebujących z parafii katolickich obwodu lwowskiego trafiło 400 paczek bożonarodzeniowych, przekazanych przez Fundację Dziedzictwo Kresowe z Warszawy i za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Lwowskiej. Akcja „Serce dla Rodaka” jest też wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy utrzymują polskość na dawnych Kresach.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe powstała w związku z ideą niesienia pomocy Polakom pozostającym i działającym poza granicami Polski. Akcja „Serce dla Rodaka” odbywa się dzięki ludziom dobrej woli – wielu z nich ma korzenie kresowe. To oni z autopsji znają potrzeby Polaków zamieszkałych na Ukrainie, ludzi i środowisko, jak również zespoły, które pracują na rzecz krzewienia kultury polskiej.

Prezes Fundacji Dziedzictwo Kresowe Jan Sabadasz jest jej twórcą. W naszej rozmowie dla Kuriera Galicyjskiego podkreślił, że okres pandemii to trudny czas dla wszystkich, ale jest to też czas poczucia większej odpowiedzialności za osoby samotne oraz potrzebujące. – Naszą powinnością jest pamiętać o naszych rodakach mieszkających na Kresach i wspierać ich, gdy tego potrzebują. Jest dużo młodzieży, która aktywnie włącza się w inicjatywy fundacji i mimo wszechobecnych bodźców technologicznych czuje potrzebę niesienia pomocy osobom jej potrzebującym. – Mamy ogromne szczęście, że wokół fundacji gromadzą się osoby, które przyłączają się do naszych inicjatyw i dzielą tym, czym mogą, okazując serce naszym rodakom. Bardzo im wszystkim jesteśmy za to wdzięczni, bardzo im dziękujemy – dodał prezes. Jak co roku, akcja odbywa się pod patronatem honorowym metropolity lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego.

Fot. Aleksander Kuśnierz
{gallery}gallery/2021/SercedlaKresow{/gallery}

Wszyscy, którzy otrzymali paczki bożonarodzeniowe, nie ukrywali wzruszenia, ciesząc się, że Polska jeszcze o nich pamięta. Prosili, by przekazać za pośrednictwem Kuriera Galicyjskiego wyrazy głębokiego szacunku dla Fundacji Dziedzictwo Kresowe, jej działalności na rzecz niesienia pomocy szkołom, zespołom i zwykłym ludziom, wynikającej z potrzeby wielkich kresowych serc. Pomimo złożonej sytuacji związanej z koronawirusem, która dotknęła ludzi na całym świecie, fundacja zdołała zdobyć środki na zorganizowanie paczek żywnościowych potrzebującym rodakom, zamieszkałym we Lwowie i w okolicy.

Anna Gordijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X