Tag: Szymon Kazimierski

Złodzieje i kolaboranci Wawel. Skrajnie na prawo wieża Kurza Stopka. Tuż obok niej na lewo, Wieża Duńska. To w przyziemiu obu tych wież znajdował się Skarbiec Koronny (Fot. twins-pot.blogspot.com)
Historia

Złodzieje i kolaboranci

Ostatnie lata I Rzeczpospolitej stały się okazją do powstania bardzo groźnego współdziałania zagranicznych złodziejów i polskich kolaborantów.

Jarema
Historia

Jarema

Jarema Wiśniowiecki urodził się w roku 1612. Wychowywał się na dworze księcia Konstantego razem z jego synami, Jerzym i Aleksandrem, kształcąc się początkowo w kolegium jezuickim we Lwowie, a po jego ukończeniu – na studiach w Rzymie, Padwie i Bolonii. U Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu Kiedy w upalne lato 1959 roku ostatkiem sił doszedłem […]

Kaplica czaszek
Historia

Kaplica czaszek

Było to w roku 1776. Pewnego dnia czeski ksiądz Wacław Tomaszek, proboszcz kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja we wsi Czermna niedaleko miasteczka Kudowy Zdroju, zauważył watahę bezpańskich psów, rozkopujących ziemię koło starej, przykościelnej dzwonnicy i rozciągających po okolicy szczątki ludzkie, wydobyte z niedbale wykonanego, płytkiego grobu.

X