Tag: Chocim

Obchody 400. rocznicy Wiktorii Chocimskiej fot. Anna Gordijewska / Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Obchody 400. rocznicy Wiktorii Chocimskiej

Uroczystości 400. rocznicy bitwy chocimskiej odbyły się w Kamieńcu Podolskim w dniach 9-10 października. W ramach obchodów miała miejsce konferencja historyczna, pokaz polskich grup rekonstrukcyjnych XVII-wiecznej husarii, uroczysta msza święta w kościele św. Mikołaja odprawiona w rycie trydenckim, koncert „Śpiewy historyczne” chóru i solistów Lwowskiej Filharmonii Narodowej, otwarcie wystawy „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego […]

Ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi Bitwa pod Chocimiem, mal. Franciszek Smuglewicz (1745-1807) / http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-40-Bitwa-pod-Chocimiem, Domena publiczna
Historia

Ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi

Kooperacja wojsk koronnych i litewskich z Kozakami zaporoskimi w czasie bitwy pod Chocimiem w 1621 r. W 1620 r. pomiędzy Rzeczypospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim wybuchła wojna. Problemy między tymi dwoma państwami narastały już od dłuższego czasu. Jednym z nich było uwikłanie się polskich rodów magnackich w politykę państw będących lennem tureckim. Przedstawiciele rodów […]

Zamek w Chocimiu Twierdza chocimska (fot. Paweł Borej)
Historia

Zamek w Chocimiu

W polskiej świadomości zamek w Chocimiu (ukr. Хотинська фортеця, rum. Cetatea Hotin) pozostaje trochę w cieniu sąsiadującej z nim twierdzy – Kamieńca Podolskiego, chociaż swoją historią i pięknym położeniem nad Dniestrem wcale mu nie ustępuje.

X