Tag: Chocim

Ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi Bitwa pod Chocimiem, mal. Franciszek Smuglewicz (1745-1807) / http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-40-Bitwa-pod-Chocimiem, Domena publiczna
Historia

Ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi

Kooperacja wojsk koronnych i litewskich z Kozakami zaporoskimi w czasie bitwy pod Chocimiem w 1621 r. W 1620 r. pomiędzy Rzeczypospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim wybuchła wojna. Problemy między tymi dwoma państwami narastały już od dłuższego czasu. Jednym z nich było uwikłanie się polskich rodów magnackich w politykę państw będących lennem tureckim. Przedstawiciele rodów […]

Zamek w Chocimiu Twierdza chocimska (fot. Paweł Borej)
Historia

Zamek w Chocimiu

W polskiej świadomości zamek w Chocimiu (ukr. Хотинська фортеця, rum. Cetatea Hotin) pozostaje trochę w cieniu sąsiadującej z nim twierdzy – Kamieńca Podolskiego, chociaż swoją historią i pięknym położeniem nad Dniestrem wcale mu nie ustępuje.

X