Tag: Arka

Arka 2018 – „Wszyscy jesteśmy w jednej arce” fot. Jerzy Borysewicz/KG
Wydarzenia

Arka 2018 – „Wszyscy jesteśmy w jednej arce”

„Wszyscy jesteśmy w jednej arce” – to hasło przyświecało tegorocznemu XIII Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które odbyło się w dniach 2-10 lipca we franciszkańskim Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach (obwód iwanofrankiwski). Uczestnicy seminarium to młodzież czterech narodowości z różnych regionów Ukrainy tworzących w swoim współistnieniu historię i kulturę państwa ukraińskiego. Podczas seminarium odbywają się narodowe […]

X