Szkolenia edukacyjne dla polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie

W ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” Fundacja „Wolność i Demokracja” zorganizowała warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci z 30 szkół sobotnio-niedzielnych oraz 6 szkół z polskim językiem nauczania z całej Ukrainy.

Projekt składa się z trzech etapów i ma na celu udoskonalenie funkcjonowania kulturalno-oświatowych centrów edukacyjnych z włączeniem rodziców, uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej.

– Każda szkoła pragnie, aby współpraca nauczycieli, rodziców i dzieci była jak najlepsza. Dlatego są tutaj, by nauczyć się realnej współpracy, angażowania się w działalność szkoły, żeby te działania były atrakcyjne, łatwe i dały dobry rezultat dla wszystkich – powiedziała Julia Naszczocka, nauczycielka języka polskiego z miasta Turzysk (obwód wołyński).

{youtube}LUIN7ufNWYM{/youtube}

Jedno z takich szkoleń odbyło się we Lwowie. Wzięli w nim udział nauczyciele, rodzice i dzieci ze Lwowa, Jaworowa, Czerwonogradu, Stryja, Łucka, Kowla oraz Tarnopola. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć wizję wymarzonej szkoły poprzez uwzględnienie jej obszarów funkcjonowania – organizację życia szkoły, jej przestrzeni oraz dydaktykę i wychowanie.

– Pytałam rodziców, czy myśleli o tym, że mogą wpływać na to co dzieje się w ich szkołach. Odpowiadali, że nie myśleli o tym. A teraz rozumieją, że mogą wpływać na działalność szkół – zaznaczyła Ludmiła Antonienko, prowadząca szkolenia dla rodziców, nauczycielka języka polskiego z Kijowa.

– Z dziećmi pracowało się fantastycznie. Są otwarci, ale nie uświadamiają sobie, że od nich może coś zależeć. Dla nich to było odkryciem i niespodzianką. Przerabialiśmy z dziećmi różnorodne zadania i omawialiśmy jaką oni chcą widzieć szkołę swoich marzeń i co mogą dla tego zrobić – dodała Krystyna Sydorenko, prowadząca szkolenia dla dzieci, nauczycielka języka polskiego z Odessy.

Pomieszczeń dla przeprowadzenia warsztatów we Lwowie użyczył Związek Polaków „Orzeł Biały”. Na lekcje języka polskiego uczęszcza do nich ponad 300 dzieci.

– Te warsztaty rozwijają rozumienie tego, jak mają współpracować ze sobą rodzice, nauczyciele i dzieci. Żeby nie było tylko tak, że nauczyciel prowadzi lekcję, a uczeń nie ma nic do powiedzenia, tylko musi się uczyć. Również żeby były samorządy szkolne, rada rodziców, żeby też mieli wpływ na proces nauczania w szkole – powiedział Sergiusz Łukianenko, prezes Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie.

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X