Spotkanie wolontariuszy z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą

Spotkanie wolontariuszy z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą

W dniu 11 kwietnia br. w Warszawie w Belwederze po raz pierwszy wolontariusze z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Mołdawii spotkali się z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

To wydarzenie jest elementem pięciodniowego programu szkoleń wolontariuszy z placówek opieki paliatywnej „I Ty możesz pomóc” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP oraz Fundacji PKO Banku Polskiego.

Spotkanie z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser-Dudą w Belwederze, wieńczące szkolenia wolontariuszy z placówek opieki paliatywnej „I Ty możesz pomóc”, realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zostało zorganizowane przy pełnej aprobacie Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, która w ten sposób chciała podkreślić szczególne znaczenie inicjatywy oraz swoje wsparcie dla działań o charakterze dobroczynnym, humanitarnym.

Na spotkaniu z Panią Prezydentową Ukrainę reprezentowały delegacje z Domu św. Marcina de Porres w Fastowie koło Kijowa, Fundacja „Dajmy nadzieję” ze Lwowa oraz Dom Miłosierdzia w Brzuchowicach. Byli obecni także przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi w Lidzie, „Caritas” Diecezji Grodnieńskiej, hospicjum bł. ks. Sopoćki w Wilnie, Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Terespolu.

Wydarzenie odbyło się w serdecznej atmosferze. Pani Prezydentowa, w ocenie której tego typu inicjatywy są niezwykle ważne, z dużym zainteresowaniem wsłuchiwała się w wystąpienia wolontariuszy, opisujące charakter i specyfikę ich pracy, wielokrotnie dziękując im za ich wielkie serce, dotychczasową pracę, społeczne zaangażowanie oraz ich wyjątkową rolę w budowaniu relacji międzyludzkich.

Szkolenia, w których uczestniczyli wolontariusze, zostały zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która dokłada wszelkich starań we wspieraniu inicjatyw prospołecznych oraz prowadzi działania o charakterze społecznym, humanitarnym, dobroczynnym i związanym ze sprawiedliwością społeczną. Wolontariusze przyjechali do Polski na pięciodniowe szkolenie, które prowadzone było przez ojców Marianów, prowadzących wzorcowe hospicjum w Warszawie, obejmowało spotkania z ekspertami, pielęgniarzami, psychologami, pedagogami i księżmi oraz było znakomitą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy wolontariuszami oraz wymiany wzajemnych doświadczeń i wiedzy.

Fot. Anna Gordijewska/Kurier Galicyjski

– To dzięki udziałowi Fundacji we Wschodnim Funduszu Dobroczynności, współpracy z Kancelarią Senatu RP i Fundacją PKO Banku Polskiego oraz zbiórkom pieniężnym prowadzonym wśród przedsiębiorców i firm tego typu działania mogą mieć miejsce – podkreślił Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji, ”Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Chcemy umożliwiać wolontariuszom współpracę, wymianę doświadczeń, podpatrzenie nowych wzorców, jednocześnie wymianę szczegółowej wiedzy, która jest niezbędna do tego rodzaju działalności, skierowanej do osób młodszych, ale i do seniorów, do osób poważnie i śmiertelnie chorych, z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych. Niesienie im pomocy jest obowiązkiem codziennym – podsumował Mikołaj Falkowski.

W ocenie uczestników tego typu szkolenia są niezwykle ważne dla rozwoju szeroko pojętego wolontariatu oraz działań, które na co dzień prowadzą, a spotkanie z Panią Prezydentową było ważnym sygnałem, świadczącym o tym, ze ich praca i społeczne zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym jest doceniane na najwyższym szczeblu państwowym.

Anna Gordijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X