Programy stypendialne „Badaj w Polsce” i „Badaj na Ukrainie” fot. mieroszewski.pl

Programy stypendialne „Badaj w Polsce” i „Badaj na Ukrainie”

Konsulat Generalny RP we Lwowie informuję, że Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego rozpoczął nabór do dwóch programów stypendialnych: „Badaj w Polsce” i „Badaj na Ukrainie”.

Program stypendialny pod nazwą „Badaj w Polsce” adresowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność naukowo-badawczą dotyczącą historii, sytuacji politycznej, kultury i dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie zadań ustawowych Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów w naborze wynosi 390 000 zł. Nabór trwa do 3 września br.

Program stypendialny pod nazwą „Badaj na Ukrainie” adresowany jest do obywateli Ukrainy, prowadzących lub zamierzających prowadzić na terytorium Ukrainy działalność naukowo-badawczą w zakresie tematyki badawczej konkursu. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów w naborze wynosi 240 000 zł. Nabór kończy się 20 sierpnia br.

Szczegółowe informacje na temat ww. stypendiów wraz z formularzami wniosków, dostępne są na stronie Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego pod adresem: https://mieroszewski.pl/bip/postepowania/stypendia

Jednocześnie informujmy, że Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego planuje ogłosić jeszcze w tym roku inne programy grantowe na realizację przedsięwzięć wpisujących się w statutową działalność Centrum. Zachęcamy do śledzenia informacji, które ukażą się na stronach instytucji pod adresem: https://mieroszewski.pl/programy

 

X