Prace rewaloryzacyjne mogiły II Brygady Legionów w Mołotkowie Mogiła II Brygady Legionów w Mołotkowie

Prace rewaloryzacyjne mogiły II Brygady Legionów w Mołotkowie

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od sześciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku polskich bohaterów poległych za wolność ojczyzny. Również każdego roku odnawiane są Miejsca Pamięci, których stan niejednokrotnie potrzebuje natychmiastowej interwencji remontowo-konserwatorskiej. W bieżącym roku udało się przeprowadzić pełną rewaloryzację mogiły II Brygady Legionów w  Mołotkowie.

Prace rewaloryzacyjne oraz porządkowe dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

X