Powrót do Lwowa Philippe Sandsa

Powrót do Lwowa Philippe Sandsa

Spotkanie z prof. Philippem Sandsem z Londynu, autorem głośnej książki pt. East West Street… wydanej ostatnio po polsku, obok kilkunastu innych wersji językowej. Traktuje ona o kształtowaniu się koncepcji zbrodni „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości” i udziale w tym dziele prawników z Polski – Rafała Lemkina i Hersza Lauterpachta.

9 maja – Warszawa – Philippe Sands w Warszawie
10 maja – Kraków – Philippe Sands w Krakowie o Lemkinie, ludobójstwie, Norymberdze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X