Poświęcenie tablicy w Samborze

W sobotę, 20 czerwca br. w Samborze uroczyście poświęcono i odsłonięto tablicę ku pamięci s. Celiny Kędzierskiej i innych sióstr ze zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi,

które w czasie II wojny światowej opiekowały się dziećmi niezależnie od narodowości, a z narażeniem życia ukrywały dzieci żydowskie i cygańskie. Tablica została umieszczona na frontonie gmachu szkoły-internatu, który przed wojną był własnością sióstr.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym, odprawiona przez księży dekanatu samborskiego pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Kurka. Homilię wygłosił ks. Jacek Waligóra, proboszcz z Niżankowic. Oprócz parafian obecne były siostry Rodziny Maryi na czele z matką generalną Janiną Kierstan, miejscowe siostry greckokatolickie, goście z Polski, w tym grupa „Samborzan” z Oświęcimia, która starała się o ustanowienie tej tablicy i była jej sponsorem. Obecny był konsul Marian Orlikowski, władze miasta, dyrektorka szkoły-internatu. W homilii ks. Jacek ukazał problem zagłady Żydów i różne postawy ludzi. W odróżnieniu od wielu s. Celina i jej współsiostry wykazały się odwagą, a nade wszystko żywą wiarą w praktyce realizując słowa o miłości bliźniego i słowa z Ewangelii: „Nie troszczcie się zbytnio, o swoje życie, o to, co macie jeść i pić..”. Ks. Jacek przypomniał znaczenie imienia „Celina” – „niebo”, komentując, że wyrwane z piekła holokaustu dzieci znajdowały się w ochronce sióstr jak w niebie, pod czułą opieką s. Celiny – „siostry Niebo”.

Bardzo oczekiwaną osobą była pani Anna Henrietta Kretz-Daniszewski, żywy świadek chwalebnych czynów s. Celiny, uratowana wraz z innymi żydowskimi dziećmi, obecnie mieszkająca w Belgii. Niestety, z powodów rodzinnych nie mogła przybyć. Historię jej życia przedstawiła po mszy św. s. Antonietta Teresa Frącek, archiwistka z domu generalnego w Warszawie. Ona także przeczytała list i wspomnienia pani Anny.

Po przemówieniach osób zaangażowanych w sprawę umieszczenia tablicy wszyscy udali się pod szkołę, gdzie ks. dziekan Andrzej Kurek wraz z dziekanem obrządku greckokatolickiego, o. Bogdanem Dubrawskim poświęcił tablicę, a matka generalna, prezes koła „Samborzan” p. Włodzimierz Paluch i dyrektorka szkoły dokonali jej odsłonięcia.

s. Elżbieta Ślemp
Sambor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X