Pomoc i rady polskiego posła z archiwum autorki

Pomoc i rady polskiego posła

Do Iwano-Frankiwska zawitał ostatnio poseł na Sejm RP Marek Rząsa. Omówił z przewodniczącą miejscowej administracji Swietłaną Onyszczuk plany dalszej współpracy.

Poseł Marek Rząsa wyraził osobiste poparcie oraz wsparcie od całego Sejmu RP dotyczące kwestii wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Należy wspomnieć, że od pierwszych chwil wybuchu wojny Marek Rząsa wspaniale zorganizował pomoc dla Ukraińców, którzy schronili się w Polsce. Z jego inicjatywy powstały punkty informacyjne dla Ukrainek, by każda mogła otrzymać rzetelną informację. Z jego inicjatywy zostały również zakupione współczesne urządzenia medyczne, które uratowały już niejedno życie.

z archiwum autorki

– Dziękujemy posłowi za jego zgodną koordynację pomocy humanitarnej dla Iwano-Frankiwska, która nadeszła z Polski, Niemiec, Francji, Szwecji, Monako i Irlandii. Przesłaliśmy ją dalej do obw. kijowskiego, czernichowskiego, mikołajowskiego, czerkaskiego i dniepropietrowskiego, które szczególnie ucierpiały od działań wojennych. Bardzo cieszę się, że mamy takie poparcie od tak szczególnej osoby – podkreśliła Swietłana Onyszczuk.

W czasie spotkania Marek Rząsa i Swietłana Onyszczuk omówili możliwości powstania w obw. iwanofrankiwskim centrum pomocy socjalno-psychologicznej rehabilitacji żołnierzy, bowiem region posiada wspaniałe możliwości rekreacyjne.

– Realizacja wspólnych projektów odgrywa ważną rolę w polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej – twierdzi Swietłana Onyszczuk. – Dla obw. iwanofrankiwskiego Polska jest jednym z głównych partnerów strategicznych ze względu na wspólne tradycje kulturalne i spuściznę historyczną. Nadal będziemy kontynuować nasza współpracę, w tym i w odbudowie Ukrainy po zwycięstwie.

Przewodnicząca dodała, że od początku wybuchu wojny na Ukrainie Polska jest liderem w poparciu naszego państwa. W czerwcu 2022 roku Przedkarpacie otrzymało 500 ton żywności od rządu RP. Było tu 100 ton masła, makaronów i inne produkty trwałego przechowywania. „Jest to największa pomoc, którą otrzymał nasz obwód” – dodała.

W Iwano-Frankowsku poseł na Sejm RP spotkał się z przedstawicielami lokalnego biznesu. Podczas spotkania omówiono kwestię odbudowy wschodnich regionów Ukrainy, zrujnowanych podczas działań wojennych.

– Podstawowym zadaniem szybkiego odnowienia tych terenów i ich rozwoju jest wstąpienie Ukrainy do UE i NATO – podkreślił Marek Rząsa. – A jeszcze trzeba zacieśnić współpracę dwustronną ukraińskiego małego i średniego biznesu z europejskimi partnerami. Polscy przedsiębiorcy gotowi są wziąć udział w odbudowie infrastruktury Ukrainy, zniszczonej działaniami wojennymi. Takie partnerstwo będzie korzystne dla każdej ze stron.

Info: Marek Rząsa urodził się 4 października 1957 w Rzeszowie. Ponad 30 lat był nauczycielem wychowania fizycznego. Był dyrektorem Liceum pedagogicznego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. Działał aktywnie w Akademickim Związku Sportowym, był instruktorem Stowarzyszenie Harcerstwa Polskiego. Był posłem do Sejmu VI – IX kadencji. Od 2011 r. jest członkiem parlamentarnego ugrupowania Platformy Obywatelskiej. Obecnie Marek Rząsa działa w Komitecie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Priorytetami jego działalności parlamentarnej są kwestie oświaty i nauki, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i opieki socjalnej. Aktywnie współpracuje i pomaga Ukrainie.

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 18 (406), 30 września – 17 października 2022

X