PL–BL–UA – 15 lat współpracy transgranicznej

W 2018 roku swoje 15-lecie obchodzi Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina – poinformował dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller, który pod koniec lutego uczestniczył w XIII roboczym posiedzeniu polsko-ukraińskich ekspertów w sprawie renowacji obserwatorium na górze Pop Iwan.

– Chcemy zorganizować w związku z tym wiele eventów (wydarzeń – red.), uroczystości, koncertów, które będą z jednej strony promowały Program, a z drugiej strony, będą mówiły o sukcesach, które ten Program już od 15 lat osiąga – wyjaśnił dla Kuriera Galicyjskiego Leszek Buller. – Bo trzeba spojrzeć na to w kontekście historycznym. Już trzecia perspektywa finansowania jest realizowana, a przed nami jeszcze cztery kolejne. Myślę, że Program wpisał się w dzisiejszą rzeczywistość pogranicza między Polską, Białorusią i Ukrainą, ale też przyniósł bardzo wiele dobrego. Po wszystkich stronach granic powstają ciekawe, fajne pomysły, które są później w ramach projektów realizowane. Jeżeli chodzi o przykłady, to powstały różnego rodzaju wspólne projekty twarde, które pozwoliły na zbudowanie chociażby dróg, które łączą nasze państwa. Ale też wodociągi, zbudowane w ten sposób, czy też inne projekty, może mniej twarde, aczkolwiek służące mieszkańcom, chociażby drogi rowerowe, chociażby różnego rodzaju ścieżki krajobrazowe. Tego typu przedsięwzięcia, które tak naprawdę łączą, ale też w dziedzinie kultury pozwalają poznać się nawzajem, czyli poznać naszą tradycję, nasze wspólne zwyczaje i obyczaje, także zwyczaje różnych krajów.

Program obchodów 15-lecia Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina przybliżył nam starszy ekspert Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego we Lwowie Wasyl Khimyak.

– Już w maju zaczynamy obchody dużą konferencją, poświęconą 185-leciu z dnia urodzin znanego badacza natury Benedykta Dybowskiego, który łączy nasze państwa – powiedział. – Urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi i był Polakiem z pochodzenia. Pracował we Lwowie, jest pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, ale faktycznie pracował, można powiedzieć, na terenach od Berlina po Kamczatkę i jest bardzo dobrze znany na całym świecie biologom, zoologom, w ogóle filantropom, botanikom i lekarzom. Będziemy mogli też uszanować jego pamięć, jego rodziny. 12 maja, akurat w dniu jego urodzin, złożymy kwiaty przy jego grobie na Cmentarzu Łyczakowskim. Zapraszamy naukowców, wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji międzynarodowej „Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy”, która w dniach 10–12 maja odbędzie się we Lwowie i została zorganizowana przez nas wraz z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Wiedzy Współczesnej imienia A. Szyrokowa z Mińska. Szczegółowe informacje można zobaczyć na naszej stronie internetowej: https://www.pbu2020.eu/ua/news/. Zapraszamy też szkoły z terenów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy do udziału w konkursach dla dzieci. Nazywamy to Transgraniczne zawody dla szkół, w których mogą wziąć udział szkoły artystyczne, muzyczne, ogólnokształcące z Białorusi, Ukrainy i Polski. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy regulamin: co składać, jak składać i co robić, ażeby wziąć udział.

Jak najwięcej działań z okazji 15-lecia Programu planujemy zorganizować w czerwcu na terenach Ukrainy. We wszystkich obwodach odbędą się koncerty promujące Program, jak również podobne koncerty odbędą sią w Polsce i na Białorusi. Wielkim wydarzeniem będzie konferencja w Użhorodzie 8 czerwca, gdzie planujemy się spotkać z innymi programami Współpracy Transgranicznej i omówić Strategię Karpacką. Następnego dnia będzie koncert, połączony z rękodziełem oraz z innymi atrakcjami.

W sierpniu zaczynamy II konkurs w ramach naszego Programu, na który przeznaczono od 20 do 60 tys. euro, w ramach celu strategicznego „Dziedzictwo”. Dziedzictwo kulturowe, historyczne, dziedzictwo naturalne, przyrodnicze. Zachęcamy do udziału w tym konkursie. Z naszej strony chcielibyśmy przygotować wszystkich potencjalnych beneficjentów – będziemy organizować konferencje tematyczne we wszystkich obwodach ukraińskich, jak i po stronie polskiej i białoruskiej. Zapraszamy. Bardziej szczegółowe informacje są na stronie Programu.

Oprócz tego, chcemy jeszcze zorganizować forum poszukiwania partnerów. Pierwszy odbędzie się na Białorusi. Drugi będziemy przeprowadzać w Polsce. Wraz z rozpoczęciem konkursu, wszystkich zapraszamy do szkoleń. Nasz Program jak zawsze, organizuje bezpłatne szkolenia dla wszystkich chętnych, nie tylko w centrach obwodowych, ale i w większych miastach obwodów i województw, które wchodzą do naszego Programu.

Wiemy, że jest duże zainteresowanie udziałem w tym Programie po stronie ukraińskiej. A czy jest takie zainteresowanie w Polsce?

– Jest duże zainteresowanie – zaznaczył Leszek Buller. – Szczególnie zauważalna jest współpraca, która już jest zadzierzgnięta, czyli między partnerami, którzy w poprzednich perspektywach realizowali projekty. Oni nadal starają się o kolejne projekty, kolejne granty, bo chodzi o to, że już się poznali. I rzeczywiście można powiedzieć o środowiskach, gdy chodzi o samorządy, że bardzo mocno współpracują, również organizację pozarządowe, które też bardzo chętnie wchodzą we współpracę. Myślę, że jest tu jeszcze sporo wolnych i możliwych partnerstw, które można zawiązać.

Na zakończenie naszej rozmowy Wasyl Khimyak dodał:

– Chciałem jeszcze przypomnieć, że od dwóch lat przeprowadzamy Akademie Transgraniczne, gdzie angażujemy naukowców, którzy nam pomogą, którzy pokażą nowe trendy, nowe kierunki i taka Akademia też odbędzie się w tym roku na Białorusi, bo była już na Ukrainie i w Polsce. Najważniejszym celem naszego Programu jest nawiązanie współpracy, pokonanie barier i zrobienie wszystkiego, żeby sąsiedzi byli razem, byli bogaci i żyli w pokoju.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 5 (297) 13-26 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X