Parlament Europejski wzywa Rosję do wycofania swoich sił zbrojnych z Ukrainy

Parlament Europejski wzywa Rosję do wycofania swoich sił zbrojnych z Ukrainy

Rosja musi natychmiast wycofać swoje siły zbrojne z terytorium Ukrainy, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek. Potępiają oni „akt agresji”, jakim jest zajęcie Krymu, jako złamanie prawa międzynarodowego oraz uważają, że plany przeprowadzenia referendum na Krymie, na temat jego przyłączenia się do Rosji są nielegalne. Ponadto, posłowie ostrzegają, że działania Rosji są zagrożeniem dla UE.

W rezolucji zdecydowanie potępiono „akt agresji, którym była rosyjska inwazja na Krym” oraz wezwano do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych „obecnych nielegalnie na terytorium Ukrainy”. Rosja „jawnie naruszyła” Kartę Narodów Zjednoczonych, akt końcowy OBWE z Helsinek, budapeszteńskie memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 oraz inne konwencje, ponadto rosyjskie działania stwarzają „zagrożenie dla bezpieczeństwa UE”, uznano w rezolucji.

Nielegalne referendum na Krymie
Posłowie potępili plany przeprowadzenia, w tą niedzielę, referendum na Krymie, na temat akcesji Krymu do Rosji oraz decyzję samozwańczych władz Krymu z 11 marca, aby ogłosić niepodległość i przyłączyć się do Rosji, jako „nielegalne i niezgodne z prawem”, ponieważ zgodnie z ukraińską konstytucją Autonomiczna Republika Krymu może organizować referenda wyłącznie w sprawach lokalnych, a nie na temat zmiany przebiegu granic Ukrainy uznanych przez wspólnotę międzynarodową.

Rosyjskie oskarżenie nieudokumentowane
W tekście odrzucono przedstawiony przez Rosję cel ochrony mówiących po rosyjsku mieszkańców Krymu, jako „całkowicie nieuzasadniony”, ponieważ ludność ta nie doświadcza „żadnej dyskryminacji”. W rezolucji potępiono również zniesławiające określanie przez rosyjską propagandę protestujących przeciwko polityce Janukowycza mianem faszystów.

Zachowanie ochrony nad mniejszościami
Posłowie wezwali jednak rząd Ukrainy do ochrony praw mniejszości, włączając w to mniejszość mówiącą po rosyjsku oraz do stworzenia nowego obszernego systemu językowego zapewniającego wsparcie wszystkim językom mniejszościowym. W związku z tym, posłowie popierają decyzję pełniącego obowiązki prezydenta o zawetowaniu ustawy mającej na celu ograniczenie prawa mniejszości do używania własnego języka na Ukrainie.

Działania UE
Posłowie popierają również decyzje Rady z 6 marca, dotyczące zawieszenia dwustronnych rozmów w sprawie wiz i nowego porozumienia; ostrzegają jednak, że w przypadku niezahamowania eskalacji lub w przypadku dalszej eskalacji w wyniku przyłączenia Krymu, UE powinna szybko podjąć właściwe środki, które powinny obejmować embargo na broń oraz produkty i technologie podwójnego zastosowania, ograniczenia wizowe, zamrożenie aktywów, a także środki skierowane przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom i ich podmiotom zależnym, zwłaszcza w sektorze energetycznym, zgodnie z prawem UE.

Posłowie z zadowoleniem przyjmują decyzję o przyznaniu Ukrainie wartego 11 miliardów euro, pakietu pomocowego, podpisaniu rozdziałów politycznych dotyczących umowy stowarzyszeniowej oraz obniżenie cen na towary importowane z Ukrainy. Ponadto wzywają oni do przyspieszenia liberalizacji reżimu wizowego z Ukrainą, a w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego systemu, niezwłocznie ustanowienie tymczasowych, bardzo prostych i niedrogich procedur wizowych, dla obywateli Ukrainy, na szczeblu UE i państw członkowskich.

Wreszcie, posłowie podkreślili, że współpracy parlamentarnej podjętej przez Parlament Europejski, rosyjską Dumę Państwową i Radę Federacji Rosyjskiej nie można kontynuować tak, jak gdyby nic się nie stało.

Źródło: europarl.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X