Obóz dla animatorów środowisk polskich

W dniach 6-12 sierpnia Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała już drugi w tym roku obóz dla animatorów środowisk polskich finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach pomocy dla Polonii i Polaków za granicą.

Tym razem na warsztaty przyjechało 18 młodych liderów wraz ze swoimi opiekunami z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Łanowicach oraz z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Iwano-Frankiwska.

Pierwsze trzy dni swojego pobytu młodzież spędziła w Warszawie, poznając kulturę i historię Polski podczas lekcji muzealnych w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Muzeum Łazienki Królewskie, w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także w Centrum Nauki Kopernik. Wiele emocji jak również pytań wywołał u uczestników obozu organizowany w Sejmie RP wykład dotyczący historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu połączony ze zwiedzaniem tej instytucji.

Drugą część obozu edukacyjnego młodzież spędziła w Lublinie, gdzie pod czujnym okiem trenerów i ekspertów poznała zasady pracy metodą projektową, nabyła umiejętności zarządzania czasem, asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, planowania i realizowania projektów społecznych. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, na czym polega rola lidera w zespole, poznali dobre i złe cechy lidera, zaprezentowali własne mini projekty społeczne, które po powrocie zrealizują dla miejscowej polskiej wspólnoty.

Podczas lekcji języka polskiego młodzi Polacy ze wschodu przypomnieli sobie zasady poprawnej polszczyzny oraz opanowali technikę kreatywnego notowania i uczenia się polegającą na tworzeniu map myśli.

W czasie obozu edukacyjnego nie zabrakło czasu też na zabawy i tańce integracyjne, spotkanie z rówieśnikami reprezentującymi Koła Naukowe Uczelni Wyższych i wolontariat młodzieżowy, jak również na wyjście do kina, spacery po starówce w Warszawie i Lublinie. Ciekawym doświadczeniem dla młodzieży był również udział w Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie.

Projekt „Ja – LIDER. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X