O Kraszewskim w Łucku

O Kraszewskim w Łucku

Z inicjatywy Centrum „Ucrainicum” KUL 1 – 3 czerwca w Łucku, na Ukrainie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „Piewca ziemi wołyńskiej”.

Rok 2012 w Polsce jest Rokiem Kraszewskiego, stąd też pomysł uczczenia wybitnego pisarza na szczeblu międzynarodowym. Józef Ignacy Kraszewski ponad 20 lat spędził na Wołyniu. Jego najwybitniejsze powieści były inspirowane rzeczywistością wołyńskiej przyrody, wsi i ludu.

 

Obchody rozpoczęły się pod majestatyczne brzmienie Requiem podczas Mszy św. w intencji pisarza w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła, którą celebrował ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak. Przypominając postać wybitnego pisarza, hierarcha zwrócił uwagę na ofiarną pracę i jego pragnienie służenia społeczeństwu.

Konferencja rozpoczęła się w Narodowym Uniwersytecie Wołyńskim im. Łesi Ukrainki. Naukowców zgromadzonych w wołyńskiej uczelni, którzy przybyli z Ukrainy, z Polski i Białorusi powitał konsul generalny RP w Łucku Marek Martinek, bp Marcjan Trofimiak, radny Wołyńskiej Rady Obwodowej, działacz społeczny Wiktor Prokopczuk. Szczególnie wzruszającym było przemówienie dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Anny Czobodzińskiej-Przybysławskiej – kustoszki pamięci pisarza, która po raz pierwszy odkryła dla siebie te tereny, nierozerwalnie związane z jego życiem i twórczością. Ogromne zainteresowanie wywołał przywieziony z Romanowa dar dla społeczności Łucka – kopia obrazu Kraszewskiego „Krajobraz wołyński”.

Wręczenie kopii obrazu Kraszewskiego „Krajobraz wołyński” (Fot. Włodzimierz Osadczy)

 

Otwierając obrady, główny organizator obchodów prof. Włodzimierz Osadczy – dyrektor Centrum „Ucrainicum” KUL powiedział, że miejsce obchodów jubileuszu pisarza jest bardzo symboliczne. Kraszewskiego można nazwać prawdziwą wizytówką Wołynia. Czerpiąc inspirację z miejscowej kultury ludowej, wprowadził ją do literatury i kultury europejskiej i światowej. Stał się pomostem łączącym różne kultury i narody, wniósł pozytywny akcent w trudny na obecnym etapie dialog polsko-ukraiński, związany z pamięcią historyczną. Prof. Osadczy podkreślił interdyscyplinarny wymiar konferencji i jej nowatorski kierunek, mający zapoczątkować regularne spotkania polsko-ukraińskie, odwołujące się do spuścizny pisarza.

Tegoroczne obchody przyciągnęły uwagę środowisk politycznych, akademickich, organizacji społecznych i kulturalnych. Uroczystości odbyły się pod patronatem honorowym przewodniczącego Wołyńskiej Administracji Obwodowej Borysa Klimczuka, konsula generalnego RP w Łucku Marka Martinka, prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i prezydenta Łucka Mykoły Romaniuka.

Uczestnicy obchodów zwiedzili niektóre miejscowości związane z życiem i twórczością Kraszewskiego (Młynów, Dubno, Torczyn), wzięli udział w festiwalu twórczości ludowej „Malowanka”, który w tym roku odbywał się pod patronatem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Należy także wspomnieć, że oprócz Centrum „Ucrainicum” KUL do organizacji obchodów przystąpiły konsulat generalny RP w Łucku, Instytut Polski Uniwersytetu Wołyńskiego, lokalne Towarzystwa Kultury Polskiej, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.

Aneta Tkaczyk


Czytaj też:

Ziemia wołyńska pamięta polskiego pisarza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X