Niedziela Palmowa w kościele św. Antoniego we Lwowie fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Niedziela Palmowa w kościele św. Antoniego we Lwowie

Niedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy okres w liturgii chrześcijańskiej – Wielki Tydzień. Upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. We Lwowie w kościołach wierni obrządku rzymskokatolickiego święcili palmy podczas każdej mszy świętej.

Tradycyjnie przed kościołem św. Antoniego można było kupić palmy z gałązek wierzbowych przyozdobione wysuszonymi kwiatami, roślinami i innymi motywami. Palmy były też rozprowadzane przez działającą przy parafii Młodzież Franciszkańską. Chętni mogli wrzucić pieniądze do skarbonki. Dochód z palm zostanie przekazany na potrzeby wojskowych na froncie.

fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Przed mszą świętą dla dzieci o. Sławomir Bystry przed wejściem do kościoła poświęcił palmy oraz odczytał fragment z Ewangelii o pojawieniu się Jezusa w Świętym Mieście. Po zakończeniu uroczystego nabożeństwa został ogłoszony konkurs na piękniejszą palmę zrobioną własnoręcznie przez dziecko. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.

Palmy zaczęto po raz pierwszy święcić na terenach obecnej Francji w VII wieku. Z kolei zwyczaj organizowania procesji pochodzi już z IV wieku, w którym Kościół w Jerozolimie wiernie odtwarzał wydarzenia biblijne. W Niedzielę Palmową patriarcha wjeżdżał więc na osiołku do miasta, otoczony tłumem wiwatujących ludzi, niczym Jezus w biblijnej opowieści.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X