Nabór na Stypendia Wschodnie

Nabór na Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej ogłasza XXIII doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE – STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2023 r. do 30.VI.2025 r.

Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 10 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie studium.uw.edu.pl

X