Na Ukrainie odbył się II etap III Olimpiady Historii Polski

Pierwszy egzamin w ramach komisji kijowsko – żytomierskiej odbył się 27 marca w Odessie. Kolejne miały miejsce we Lwowie, Chmielnickim, Kijowie, a na końcu w Żytomierzu.

We Lwowie II etap Olimpiady odbył się 29 marca br. w szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Uczniów przystępujących do eliminacji powitała konsul Małgorzata Siekierzyńska z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Wystąpień uczniów ze Lwowa i okolic wysłuchała komisja, w której składzie byli dr hab. Małgorzata Nossowska i dr hab. Piotr Bednarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Barbara Krysztope-Czupryńska, prof. dr hab. Henryk Stroński i dr hab. Andrzej Korytko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogółem na Ukrainie do egzaminu przystąpiło 70. najlepszych uczniów, którzy otrzymali na I etapie co najmniej 22 punkty z egzaminu pisemnego. Uczestnicy II etapu Olimpiady zaprezentowali przygotowaną przez siebie pracę pisemną oraz odpowiedzieli na pytania z zakresu Historii Polski, a także na pytania z lektury, wybranej z listy wskazanej przez organizatorów.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to inicjatywa powołana przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15. do 17. roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Nagrodą główną dla laureatów III Olimpiady Historii Polski będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski, jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Opracowała Alina Wozijan
Fot. Alina Wozijan
{gallery}gallery/2019/olimpiadaWID{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X