Na Ukrainie jest czas na szukanie kompromisu

Na Ukrainie jest czas na szukanie kompromisu

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział w poniedziałkowych „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce, że obecny czas na Ukrainie powinien być wykorzystany na szukanie wewnętrznego kompromisu. Ale – jak zaznaczył – kompromis wymaga cofnięcia się obu stron, zarówno władz, jak i opozycji.

Prezydent wskazywał, że w tej chwili trwa na Ukrainie swego rodzaju przerwa polityczna. – Jest ona związana z tym, że zostały przyjęte rozwiązania cofające Ukrainę znad przepaści. Mam na myśli świadomą decyzję o zdymisjonowaniu rządu i decyzję o wycofaniu antydemokratycznych ustaw wprowadzonych przez Radę Najwyższą Ukrainy oraz wprowadzenie – warunkowanej wprawdzie opuszczeniem Majdanu i budynków publicznych – ustawę amnestyjną – mówił.

Ocenił, że przerwa, która będzie trwała co najwyżej dwa tygodnie i powinna być wykorzystana – zgodnie z sugestiami wszystkich przyjaciół Ukrainy – na szukanie kompromisu wewnętrznego. – A kompromis wymaga cofnięcia się obu stron, bo inaczej nie jest kompromisem – zaznaczył.

Prezydent uważa, że elementem pozwalającym na zachowanie optymizmu – są dobre efekty spotkań hierarchów kościołów na Ukrainie zarówno z prezydentem Janukowyczem, jak i z opozycją. – Hierarchowie kościołów opowiadają się po stronie kompromisu i po stronie dialogu. Naciskając na prezydenta Janukowycza, aby poprawił i ukonkretnił ofertę proponowanych zmian, ale również zachęcając opozycję do wysiłku na rzecz pokazania dobrej woli przez uczestniczenie w tym kompromisie – mówił Bronisław Komorowski. Zwrócił też uwagę, że hierarchowie kościelni uzyskali akceptację na Majdanie.

– Dziś musimy zacząć zabiegi o to, aby ewentualny kompromis na Ukrainie, któremu powinniśmy sprzyjać został wzmocniony o perspektywę uzyskania realnej pomocy świata zachodniego, nie tylko UE, dla Ukrainy, która znajduje się w sytuacji krytycznej nie tylko politycznie, ale i gospodarczo –uważa prezydent.

– Polska powinna podjąć wysiłek na rzecz wspierania perspektywy reform na Ukrainie. Nowy rząd wyłoniony w wyniku procedur demokratycznych mógłby być rządem, którego nie tylko skład, ale też program, byłoby uzgodniony – w postaci programu reform – powiedział Bronisław Komorowski.

Źródło: prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X