Msza św. i uroczystości Pamięci Kapelanów Katyńskich w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej fot. z archiwum autora

Msza św. i uroczystości Pamięci Kapelanów Katyńskich w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej

W niedzielę 11 czerwca 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbyła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza. W koncelebrze wzięli udział m.in.: gwardian, kustosz sanktuarium o. Krzysztof Hura OFMConv, ks. płk SG Zbigniew Kępa, proboszcz parafii wojskowej w Przemyślu, ks. mjr Włodzimierz Skoczeń, kapelan greckokatolicki ks. ppłk SG Jan Tarapacki, ks. mjr SG Jacek Dzwonek, o. Rufin Maryjka OFM. Asystę liturgiczną zapewnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zaś oprawę muzyczną Orkiestra Wojskowa z Lublina. Poczet sztandarowy wystawiły Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

fot. z archiwum autora

Po liturgii w intencji zamordowanych kapelanów katyńskich kończącej trzydniową V Pielgrzymkę Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich i Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego, biskup polowy odznaczył medalami funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w tym dwóch kapelanów: ks. ppłk. SG Jana Tarapackiego, ks. mjr. SG Jacka Dzwonka oraz reżyser Bogusławę Stanowską-Cichoń. Prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich Łukasz Stefaniak wręczył dyplomy członków honorowych stowarzyszenia biskupowi polowemu Wiesławowi Lechowiczowi, kapelanowi Stowarzyszenia ks. płk. SG Zbigniewowi Kępie oraz kustoszowi sanktuarium o. Krzysztofowi Hura.

Podczas uroczystości przed sanktuarium biskup polowy dokonał poświęcenia dwóch tablic upamiętniających kapelanów katyńskich przeznaczonych do Amerykańskiej Częstochowy Doylestone oraz do kościoła w Lombard w USA.

Odbył się również Apel Poległych z Salwą Honorową Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Wykonawcą tablic był Józef Delmanowicz z Pikulic k/Przemyśla.

fot. z archiwum autora

We Mszy św. i uroczystości przed sanktuarium uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu oraz cykliści Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego, którzy mimo deszczowej pogody uczestniczyli w Rajdzie pamięci kapelanów katyńskich już po raz drugi, by oddać hołd zamordowanym. W drodze powrotnej do Przemyśla udali się do nieczynnego, będącego w trakcie budowy przejścia granicznego w Malhowicach, przez które w ubiegłych latach jechali do Lacka i Dobromila, by w ten sposób oddać hołd Polakom i Ukraińcom zamordowanym 22 czerwca 1941 r., przez sowieckie NKWD, a także hołd pamięci Żydom zamordowanym przez Niemców w Kopalni Soli w Lacku.

Członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu w tym rowerzyści Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego uczestnicząc w tym rajdzie, we Mszy św. i uroczystościach Pamięci Kapelanów Katyńskich pamiętają w modlitwie również o zamordowanych siostrach i księżach – męczennikach kresowych oraz wszystkich ofiarach zbrodni nacjonalistów ukraińskich.

Chcielibyśmy upamiętnić Męczenników Kresowych kolejną „Aleją Dębów Pamięci” obok „Alei Pamięci Kapelanów Katyńskich”.

Z kresowym pozdrowieniem,

Stanisław Szarzyński
prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mireckiego

Tekst ukazał się w nr 12 (424), 30 czerwca – 27 lipca 2023

X