„Motyle Dobrosąsiedztwa” w Mościskach

20 kwietnia br. w Restauracji „Papilon” w Mościskach odbędzie się otwarcie wystawy prac plastycznych „Motyle Dobrosąsiedztwa”, zorganizowanej przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu i Zespołu Szkół w Mościskach.

 

Prezentowaną twórczość dzieci pod hasłem: „Motyle w oczach dziecka” uświetni obecność i wystawa fotografii autorstwa Adama Wareckiego. W ubiegłym roku wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem w Przemyślu, gdy towarzyszyła promocji albumu-książki „Motyle dzienne Polski. Atlas bionomii”. Wydarzenie objęli patronatem rezydent Przemyśla Robert Choma oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński.

Wydarzenie to jest również inaugurującym przyszłą współpracę pomiędzy szkołami. Wymiana młodzieży oraz budowanie nowych dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy społecznością zamieszkującą tereny przygraniczne jest ważnym elementem podpisanej w 2008 r. umowy partnerskiej z Mościskami. W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się również Biuro Turystyczne „ALBATROS” z Przemyśla, pana Zygmunta Ziobera za co serdecznie dziękujemy.

Kilka słów o autorze wystawy fotografii
Adam Warecki (ur. 1965 r.) – lekarz medycyny, specjalista w zakresie neurologii. Motylami interesuje się od dzieciństwa. Jego pasją stało się obserwowanie i badanie motyli dziennych w ich naturalnym środowisku. Jest współautorem i autorem kilku doniesień naukowych i popularnonaukowych na temat bionomii motyli dziennych Polski.

Bierze czynny udział w ochronie zagrożonych gatunków motyli. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Eksperckiego Podkarpacia i współautorem pracy o motylach chronionych w ramach Obszarów natura 2000 na Podkarpaciu. Za pomocą fotografii przyrodniczej dokumentuje zmiany zachodzące w siedliskach rzadkich i chronionych motyli.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1,
37-700 Przemyśl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X