23/04/2016 21:08

Powtórka z Czerwonego Kapturka

W ramach trwającej VI Polskiej wiosny Teatralnej we Lwowie 23 kwietnia br. najmłodsi widzowie wraz z rodzicami i nauczycielami obejrzeli spektakl „Powtórka z Czerwonego Kapturka” Andrzeja Stalony-Dobrzańskiego w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego z Wilna.

01/02/2016 15:56

Tadeusz Pawlikowski – reformator sceny lwowskiej

W połowie grudnia 2015 roku w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie odbył się wieczór z okazji 100. rocznicy śmierci Tadeusza Pawlikowskiego – pierwszego dyrektora Teatru Miejskiego we Lwowie (dzisiejszej Opery) w latach 1900-1906.

21/01/2016 21:59

Miasto skazane na kabaret

W ostatnią noc sylwestrową w lwowskiej restauracji „U Baczewskich” odbyła się premiera przedstawienia, które w zamierzeniach jego twórców ma dać impuls do odrodzenia kabaretu artystycznego we Lwowie.

20/01/2016 19:07

„Z domu niewoli” do Stanisławowa

W niedzielę 17 stycznia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Elżbieta Lewak po raz pierwszy gościnnie wystąpiła z monodramem „Z domu niewoli” opartym na wspomnieniach poetki i pisarki Beaty Obertyńskiej, w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego.

20/01/2016 18:48

Stanisławowska młodzież poznaje teatr

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zorganizowało dla aktywnych wolontariuszy pięciodniowe warsztaty teatralne, które zakończyły się pokazem etiud na podstawie wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej. Warsztaty poprowadziła Elżbieta Lewak, aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

13/01/2016 18:21

Kotek cioci Leontyny

Pod koniec 2015 roku Polski Amatorski Teatr Lalek „Zielona Żabka” zaprezentował przedstawienie dla najmłodszych „Kotek cioci Leontyny”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.