Krzyż Kawalerski dla Witalija Czaszczina

Krzyż Kawalerski dla Witalija Czaszczina

W dniu Święta Niepodległości Ukrainy polska delegacja rządowa odwiedziła Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów). Spotkanie z przedstawicielami polskiej społeczności miasta odbyło się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

W swoim wystąpieniu, podczas spotkania, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, Jan Stanisław Ciechanowski, mówił, jak ważne jest zachowanie polskiej kultury, języka, historii, zwyczajów i tradycji. Podkreślił, że właśnie dlatego w działalność polskich organizacji powinna być zaangażowana młodzież, która będzie aktywnie uczestniczyć w pracy, imprezach, spotkaniach, seminariach organizowanych przez Centrum Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku.


Fot. Tamara Kostyk

– Spotkanie odbywa się w szczególnym dla Ukrainy dniu – mówił minister Ciechanowski. Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy w 1991 roku i zawsze utrzymuje z nią dobrosąsiedzkie relacje międzypaństwowe. W obecnej chwili zadaniem priorytetowym dla Ukrainy jest demokratyczny rozwój z przestrzeganiem praw obywatelskich i wstąpienie do Unii Europejskiej. – Wówczas – mówił minister – Polakom mieszkającym na Ukrainie będzie łatwiej, a bezwizowe przekraczanie granicy będzie sprzyjać pogłębieniu współpracy polsko-ukraińskiej i nawiązywaniu kontaktów na różnych poziomach.

Fot. Tamara KostykKonsul Generalny Rzeczypospolitej Polski we Lwowie Jarosław Drozd w swoim wystąpieniu przywołał przykłady działalności placówek podobnych do miejscowego Centrum Kultury Polskiej w innych miastach. Nadmienił, że wymiana doświadczeń i współpraca dwustronna służy zachowaniu polskości we wszystkich ośrodkach poza granicami Polski.

Podczas spotkania, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP został odznaczony Witalij Czaszczin z Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”. Odznaczenie jest uhonorowaniem dotychczasowych, długoletnich działań Witalija Czaszczina na rzecz budowy pomnika ofiar hitlerowskiej zbrodni na inteligencji polskiej Stanisławowa w Czarnym Lesie.

Tylko codzienne, wspólne działania Polaków mieszkających poza granicami Polski pozwolą zachować dla przyszłego pokolenia rodzimy język, historię, kulturę i tradycje – podkreślali uczestnicy spotkania w Iwano-Frankiwsku.

 

Olga Irodenko
Tekst ukazał się w nr 16 (188) 30 sierpnia – 16 września 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X