Kraków gościł dziennikarzy polonijnych

W Krakowie pod koniec września polonijni dziennikarze wzięli udział w II Światowym Forum Mediów Polonijnych. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 63 dziennikarzy z 31 krajów. Impreza jest kontynuacją Europejskich Forów Mediów Polonijnych, zainicjowanych w 2014 roku.

Media polonijne integrują środowiska polonijne w kraju swojego zamieszkania, krzewią polską tożsamość poza granicami kraju oraz podnoszą status społeczny Polonii. Dzięki współczesnym technologiom polonijne media tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Polakom rozrzuconym po całym świecie poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami. Ideą forum w tym roku było wypracowanie trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi, a motywem przewodnim hasło „Łączy nas Polska”.

W Domu Polonii, położonym w Rynku krakowskim, inauguracji II Światowego Forum Mediów Polonijnych dokonali organizatorzy tego wydarzenia: prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat. Obrady rozpoczęły się od odczytania listu do uczestników zjazdu od marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, w którym polityk m.in. podkreślił znaczenie kampanii społecznej „Jest nas 60 milionów”, a także wyraził nadzieję, że polonijni dziennikarze włączą się w jej realizację. Piotr Bonisławski zaprezentował ideę kampanii „Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii oraz rolę mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej i perspektywę rozwoju tego projektu. Polonijną Agencję Informacyjną reprezentował jej dyrektor Mariusz Pawłowski, który opowiedział o PAI oraz przedstawił możliwości współpracy w budowaniu serwisu wiadomości polonijnych. Dziennikarze mieli możliwość zaprezentować swoje redakcje, powinni byli zmieścić się w formule „60 sekund”. Była to okazja dla bliższego poznania się, a także – dla chętnych – dalszej współpracy w przyszłości.

Fot. Anna Gordijewska
{gallery}gallery/2019/forum_mediow_Krakow{/gallery}

Podczas drugiego dnia Forum odbyły się warsztaty dla dziennikarzy polonijnych, dotyczące takich tematów jak: „Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku (banki danych, ochrona danych osobowych)”, “Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją”, “Między odpowiedzialnością a klikalnością (Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)”, “Między etyką dziennikarską a wolnością mediów”. Tematy wywołały burzliwe dyskusje w kuluarach. W trzecim dniu uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne: gazety drukowane, portale i blogi oraz radio i TV, w których odbywały się zajęcia praktyczne. Podsumowaniem warsztatów było wydanie biuletynu, stworzenie portalu oraz materiału filmowego o Forum, a swoje dzieła mogli przeczytać i obejrzeć wszyscy chętni uczestnicy.

Na zakończenie Forum dziennikarze mogli podzielić się swoimi uwagami, wypełniając ankietę, a także zostały przyjęte wnioski, dotyczące tegorocznego forum. Cenną inicjatywą, która została zaproponowana przez uczestników tego przedsięwzięcia, jest powołanie Światowego Związku Dziennikarzy Polonijnych oraz stworzenie możliwości dalszych szkoleń dla dziennikarzy polonijnych, a także studiów dziennikarskich.

Anna Gordijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X