Kościół św. Klemensa w Sewastopolu. Życie po zwrocie Źródło: St. Clement Catholic Church

Kościół św. Klemensa w Sewastopolu. Życie po zwrocie

W czerwcu 2018 roku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii katolickiej parafii w Sewastopolu – wiernym zwrócono kościół św. Klemensa.

Wieść o tym obiegła nie tylko samo miasto, ale i katolików na całym świecie. O tym, jak posuwają się prace, mające na celu przywrócenie świątyni do jej właściwych funkcji pisaliśmy niejednokrotnie.

Od razu po zwrocie świątyni parafia zaczęła wyrabiać stosowne dokumenty. Jest to proces długotrwały. Sama świątynia jest w strasznym stanie, bowiem przez wiele lat budowla stała opuszczona. W kościele nie było prądu, długi czas nie wywożono nagromadzonych śmieci, strop był w stanie awaryjnym. Kłopoty wynikły też z przeplanowaniem świątyni, bo poprzedni właściciele dokonali znacznych przeróbek i dobudówek. Częściowo nie zachował się ołtarz. Te i inne problemy stanęły przez parafianami.

Źródło: St. Clement Catholic Church

17 sierpnia przyjechał proboszcz, ks. Leon Tkaczuk MIC. We wrześniu na dachu świątyni został ustawiony krzyż. Nastał okres wytężonej pracy przy doprowadzeniu wnętrza do porządku: wysprzątano śmieci, urządzono wnętrze, a na drzwiach umieszczono informację o historii kościoła i parafii katolickiej w Sewastopolu. Lato i początek jesieni minął na wytężonej pracy i modlitwie.

Źródło: St. Clement Catholic Church

W listopadzie 2018 roku parafia przygotowywała się do rekolekcji. Do Sewastopola przyjechał z Turkmenistanu o. Andrzej Madej, który przez tydzień wygłaszał kazania. 18 listopada w przygotowanych murach świątyni miała miejsce pierwsza po jej zwrocie Msza św. Rekolekcje zakończyły się poświęceniem 6-metrowego krzyża przed wejściem do kościoła. Poświęcenia dokonał bp Jacek Pyl, który ustalił, że 23 dnia każdego miesiąca odmawiana będzie litania do św. Klemensa, patrona parafii. Proboszcz, ks. Leon Tkaczuk, ogłosił, że Msze św. będą odbywać się w świątyni każdej niedzieli.

Boże Narodzenie wierni spotkali w kościele. Kościół był pełen, przyjechało wielu gości. Zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia. Na Wigilię życzenia wiernym złożył gubernator Sewastopola Dmitrij Owsiannikow.

Źródło: St. Clement Catholic Church

Obecnie prowadzone są intensywne prace wewnątrz świątyni. Msze św. odprawiane są trzy razy w tygodniu: raz w sobotę i dwa razy w niedzielę.

Parafianie mają trudne zadanie powrotu świątyni do jej pierwotnego historycznego wyglądu. Proszą o modlitewne wsparcie i śledzenie wiadomości o przebiegu prac.

Źródło: St. Clement Catholic Church
Tekst ukazał się w nr 7 (323) 15-29 kwietnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X