Konsulat dziękuje wolontariuszom

Najważniejsze projekty realizowane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie odbywają się przy znaczącym wkładzie wolontariuszy. Młodzi ludzie są niezwykle aktywni podczas Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich, Festiwalu Partnerstwa, Polskiej Wiosny Teatralnej czy też przy różnego rodzaju projektach, realizowanych przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Dobrowolna, świadoma i nade wszystko świadczona bez wynagrodzenia praca na rzecz organizacji pozarządowych jest ze wszech miar godna pochwały i naśladowania. Wolontariat to również element rozwoju zawodowego, nabierania nowych umiejętności oraz wiedzy. Dlatego też Konsulat Generalny RP we Lwowie zaprosił współpracujących wolontariuszy na wspólny wyjazd, aby z jednej strony integrować to środowisko, a z drugiej – wyrazić podziękowanie za ich pracę.

Wspólna wędrówka na rakietach śnieżnych po połoninach pogórzańskich, czy też nauka jazdy na nartach bez wątpienia przyczyniły się do pogłębienia dobrych relacji pomiędzy młodymi ludźmi. Nie brakło też poważnych rozmów, wymiany doświadczeń, czy też doszukiwania się wspólnych znajomych.

Konsulat Generalny dziękując w ten sposób za ubiegłoroczne zaangażowanie, zachęca serdecznie inne osoby do wolontariatu przy wydarzeniach organizowanych przez placówkę.

Informacja własna

Fot. ckpide.eu
{gallery}gallery/2017/wolontariusze_bieszczady_ckpide{/gallery}

Fot. bieszczader.pl
{gallery}gallery/2017/wolontariusze_bieszczady_bieszczader{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X