Konkurs o Marianie Hemarze rozstrzygnięty

Konkurs o Marianie Hemarze rozstrzygnięty

Fundacja Dziedzictwo Kresowe ogłosiła wyniki konkursu „Twórczość Mariana Hemara. Co odnajduję w niej dla siebie”. Konkurs został zorganizowany zimą 2012 r. dla młodzieży szkolnej i akademickiej polskiego pochodzenia, w przedziale wiekowym od 14 do 20 lat, zamieszkałej poza granicami Polski.


Komisja konkursowa w składzie:


1. Ewa Brzostowska – Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Jan Sabadasz – Prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe

3. Daniel Zawadzki – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych biorąc pod uwagę ogólną wiedzę w zakresie życia i twórczości Mariana Hemara oraz umiejętności jej sprawnego wykorzystania przy pisaniu pracy, walory literackie pracy, język, styl i formę, a także rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł i jednogłośnie podjęła uchwałę o przyznaniu trzech głównych nagród:

 

I miejsce
Stanisław Apriłaszwili (Ukraina) „Poetycki obraz miasta Lwowa w twórczości Mariana Hemara”.
Nagroda: laptop firmy HP.

II miejsce
Izabela Florianna Ornowska (Litwa) „Dom jest daleko. Polska wciąż blisko”.
Nagroda: mini laptop firmy Asus.

III miejsce
Anna Syroiszka (Ukraina) „Pan Poeta Hemar”.
Nagroda: cyfrowy aparat fotograficzny firmy Olympus.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe
ul. Dobra 87 lok. 35
00-312 Warszawa
www.kresowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X