Konkurs Powstanie 1863 na Kresach

W 2013 roku będziemy obchodzili 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, które było próbą odbudowy Rzeczpospolitej w jej historycznych granicach. Wystąpienie to było także walką o wolność dla wszystkich narodów, zamieszkujących te ziemie, w imię szczytnego hasła „za wolność naszą i waszą”. Jesteście Państwo, jako Polacy mieszkający na terenach dawnej Rzeczpospolitej, od Dźwiny do Dniepru i od Podola do Żmudzkich lasów, spadkobiercami tej tradycji. W związku z tym chcieliśmy zaproponować Państwu współuczestnictwo w przygotowaniu do obchodów tego wydarzenia.

W ramach przygotowań proponujemy Państwu program dla młodzieży polegający na poszukiwaniu materialnych i duchowych śladów Powstania, takich jak pola bitewne, mogiły, cmentarze, pomniki, tablice komemoratywne, kapliczki, krzyże, a także zbiory archiwalne i muzealne, księgi parafialne, biblioteki, zbiory prywatne etc. Szczególnym obiektem poszukiwań winna stać się pamięć społeczna, która badana będzie metodą wywiadu środowiskowego. Praca będzie miała charakter zespołowy. Zespoły powinny być kilku osobowe. Obejmować mogą młodzież w wieku 14–18 lat.

Efekty pracy zespołów młodzieżowych w formie reportażu, eseju, fotoreportażu, wywiadu etc. powinien zostać przedstawiony organizatorom do 30 października. Na podstawie dostarczonych prac, organizatorzy wyłonią laureatów i zwycięzców konkursu. Kryteriami będą: kreatywność, samodzielność, wkład pracy oraz oryginalność formy. Zwycięska grupa otrzyma laptop dla koordynatora i mp4 dla każdego uczestnika grupy, a laureaci (najlepsze grupy z poszczególnych krajów) wezmą udział w objeździe naukowym po Polsce, śladami Powstania Styczniowego. Wszyscy uczestnicy projekty otrzymają repliki biżuterii powstańczej.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkursl863@gmail.com

Nasz konkurs realizowany jest przez Fundację „Wolność i Demokracja” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X