Konferencja naukowa o Stanisławowie już po raz trzeci

W Iwano-Frankiwsku odbyła się konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918–23”. Młoda konferencja już stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu sympozjów naukowych Polski i Ukrainy. W tym roku wygłoszono 50 referatów.

Uczestników przywitali prof. Andrij Zahorodniuk z Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku, konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego we Lwowie i Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Profesor Jerzy Hickiewicz z Politechniki Opolskiej, sławny stanisławowianin, mimo że przebywał w Polsce, wygłosił poprzez program telekonferencyjny referat o Kazimierzu Drewnowskim, również sławnym stanisławowianinie.

Posiedzenia odbyły się w sekcjach. Panel „Polityka – administracja”, moderowany przez doc. Stepana Kobuta i prof. Piotra Semkowa, odbył się w bibliotece Uniwersytetu im. Stefanyka. Drugiego dnia obrady przeniosły się do CKPiDE. Panel „Wojskowość – bezpieczeństwo” moderowali dr Adam Ostanek i dr Roman Czorneńkyj. Trzecią sekcję, „Kultura – życie codzienne ludności”, moderowali doc. Andrij Korolko i mgr Piotr Olechowski.

– Ważne jest to, że ta konferencja odbywa się wspólnie, – powiedział wicekonsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego we Lwowie – że mamy dwóch ważnych partnerów w Iwano-Frankiwsku: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Państwowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka. To, że ta konferencja jest robiona razem, pokazuje, że razem też mówimy o tej historii. Jeżeli popatrzymy na program tej konferencji, to zobaczymy w nim ponad 50 naukowców z obu krajów, którzy prezentują swoje badania, a jednocześnie prowadzą później wspólnie o nich dyskusje.

– W naszej konferencji bierze udział wielu naukowców z polskich uczelni – mówił dyrektor Biblioteki Naukowej uniwersytetu Petro Hawryłyszyn. – W tym roku 14 naukowców z Polski odwiedziło naszą konferencję. Ta konferencja daje możliwość naukowcom z Polski i z Ukrainy, żeby wspólnie dyskutować o wspólnych stronicach naszej historii.

– Widzę, że jest coraz większe zainteresowanie tematyką – ocenił konferencję dr Adam Ostanek z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. – Gdy organizowaliśmy pierwszą konferencję, mieliśmy nie więcej niż 20 prelegentów. Uczestników, chcących nas posłuchać, też nie było zbyt wielu. Dopiero teraz, w kolejnym roku, liczba prelegentów nam się potroiła, również sale były wypełnione. To były dwa pełniutkie dni obrad od rana do wieczora. W tym roku widać, że świat nauki dowiedział się o tej konferencji!

Referaty wygłoszone w czasie konferencji, podobnie jak w zeszłych latach, zostaną wydane w tomie pokonferencyjnym.

– Te wspólne publikacje powodują, – ocenił dr Adam Ostanek – że Polacy sięgają do osiągnięć naukowych badaczy ukraińskich i na odwrót: naukowcy miejscowi mają okazję zobaczyć, jakimi rzeczami zajmują się Polacy. Innym wymiernym efektem jest to, ze powstają prace doktorskie, które dotyczą historii Stanisławowa, takie, których wcześniej nie było.

Konferencję zorganizowali: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki, Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Senatu Rzeczypospolitej za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Sympozjum odbyło się w dniach od 7 do 9 września.

Wojciech Jankowski

Fot. Leon Tyszczenko

{gallery}gallery/2018/konferencja_stanislawow_tyszczenko{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X