Kobziarz po polsku Łarysa Razinkowa-Woźnicka (od lewej), Roman Łubkiwśkij, Jarosław Drozd i Igor Melnyk (Fot. Krzysztof Szymański)

Kobziarz po polsku

Trwa rok Tarasa Szewczenki. Do całego cyklu imprez dołączyła prezentacja przekładu na język polski zbioru poezji poety – „Kobziarz” – z ilustracjami Mykoły Storożenki Ten najbardziej znany tom poezji był wielokrotnie tłumaczony na język polski zarówno w całości, jak i we fragmentach. Na nowe wydanie złożyły się przekłady różnych autorów dokonane w różnych okresach. Wyboru dokonał Roman Łubkiwski, poeta, laureat Nagrody im. Szewczenki. Ksiażka została wydana w wydawnictwie „Swit” w ramach programu rządowego „Ksiażka na Ukrainie”.

Prezentacja odbyła się w pałacu Potockich, we Lwowie 27 czerwca br., zgromadziła przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, profesorów lwowskich uczelni, miłośników poezji. Spotkanie poprowadził dyrektor wydawnictwa Igor Melnyk. Wiersze Szewczenki recytowano po polsku (Zbigniew Chrzanowski, dyrektor Polskiego Teatru Ludowego) i po ukraińsku (Bogdan Kozak, aktor, laureat Nagrody im. Szewczenki). Oprawę muzyczną na bandurze i fujarce przygotował Taras Łazurkiewicz, docent Konserwatorium Lwowskiego.

Polskie wydanie „Kobziarza” Tarasa Szewczenki (Fot. Krzysztof Szymański)W wypowiedziach najczęściej podkreślano znaczenie tej publikacji, jako hołdu wielkiemu poecie, którego kontakty z Polakami i polską kulturą są znane. Podkreślano udany wybór przekładów, jako najlepszy z istniejacych. Chwalono również szatę graficzną, wykonaną specjalnie do tego wydania.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X