Janina Zamojska. Nekrolog

W dniu 30.12.2015 r. w wieku 94 lat zmarła Janina Zamojska – legenda i wielka dama polskiego Lwowa.

Była wyjątkowym świadkiem dramatycznej historii ukochanego miasta, doskonałym i skrupulatnym kronikarzem jej najnowszych dziejów, autorką licznych publikacji. Podporządkowując swoje życie sprawie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie stała się żywą ikoną i ostoją polskości nie tylko we Lwowie ale na całych Kresach. Z życzliwością i otwartością dzieliła się wiedzą z Polakami odwiedzającymi Lwów.

Po zakończeniu II Wojny Swiatowej postanowiła nie opuszczać Lwowa poświęcając się całkowicie działaniom mającym na celu zachowanie i pielęgnowanie polskiej tożsamości narodowej. Powiedziała wówczas: „Jeśli wszyscy wyjadą, to któż zostanie. Każdy może śpiewać: «Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród», ale ta ziemia jest naprawdę warta tego, żeby na niej zostać”. Zajmowała się edukacją w duchu patriotyzmu dzieci z polskich rodzin oraz niesieniem pomocy osobom samotnym, niedołężnym i chorym.

Szczególnie aktywnie włączyła się w działania podejmowane w ramach wspólnoty wiernych Kościoła Rzymsko-katolickiego na Ukrainie. Poddawany różnorakim represjom i ograniczeniom Kościół stał się w tych latach głównym ośrodkiem podtrzymywania polskiej tożsamości i polskich tradycji.

Kiedy w 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość, Janina Zamojska włączyła się z poświęceniem i entuzjazmem w proces odbudowy i tworzenia nowych instytucjonalnych ram dla odradzającego się życia polskiej społeczności we Lwowie. Aktywnie działała w Klubie Inteligencji Katolickiej. Angażowała się w akcje mające na celu zwrot Kościołowi Katolickiemu skonfiskowanych przez władze świątyń.

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór patriotyzmu, zaangażowania społecznego i głębokiej wiary, jako wspaniały, dobry człowiek.

Jan Dziedziczak,
sekretarz Stanu ds. spraw parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej

 

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci
ŚP
Janiny Zamojskiej
(1922-2015)
nestorki polskiej społeczności Lwowa.
Niezłomnej Patriotki, Osoby niezwykłej dobroci i wrażliwości społecznej,
która całe swoje życie poświęciła Wiernemu Miastu i jego polskim mieszkańcom.
prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur z pracownikami konsulatu
składa głębokie wyrazy współczucia bliskim, przyjaciołom i społeczności polskiej Lwowa
z powodu śmierci
Pani Janiny Zamojskiej
(1922 – 2015)
Nestorki środowiska polskiego, osoby wspierającej Kościół Katolicki oraz walczącej
o zachowanie polskości w najcięższych latach prześladowań.
Cześć Jej Pamięci!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X