Jak zrozumieć Środkową Ukrainę?

Jak zrozumieć Środkową Ukrainę?

21 marca w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu odbędzie się debata naukowa pt. „Jak zrozumieć Środkową Ukrainę?” z inaugurującym wykładem dr. Andrija Portnowa. Moderator debaty: dr Bartłomiej Brzeziński.


Gość honorowy dr Andrij Portnow – ukrainista, publicysta, komentator współczesnych procesów społecznych na Ukrainie, redaktor naczelny naukowego czasopisma historycznego „Ukraina Moderna”, redaktor portalu historians.in.ua, autor wielu publikacji naukowych, poświęconych stosunkom międzynarodowym na obszarze postradzieckim. Wygłosi wykład inauguracyjny pt.: Jak zrozumieć Środkową Ukrainę? (przykład Dniepropietrowska i nie tylko).

Andrij Portnow podejmie próbę odpowiedzi na trudne pytania dotyczące współczesnej problematyki ukraińskiej. Wspólnie z nim i z szacownym gronem specjalistów – historyków Ukrainy zastanowimy się, dlaczego aktualnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie nie wyjaśnia tak szeroko rozpowszechniony wizerunek „podzielonego państwa” i jakie fenomeny pozostają poza modelem współistnienia dwóch Ukrain.

 

Poruszymy kwestie mitów narodowych, interpretacji aktualnej polityki wewnętrznej w kontekście teorii post-kolonializmu, teorii „nacionalizing state” oraz wyobrażeń o „re-sowietyzacji”. Zastanowimy się nad miejscem, jakim jest Dniepropietrowsk: pograniczem fenomenów, stykiem współczesnych procesów czy zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie charakterystyczne dla współczesnej przestrzeni ukraińskiej zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe.

 

Co oznacza pomnik Stalina na Zaporożu i dlaczego w Dniepropietrowsku, w odróżnieniu od Odessy, nie odradza się kult Katarzyny Wielkiej, a chodzimy po ulicy Breżniewa? Jak funkcjonuje dziś sowiecki status „miasta zamkniętego”? Będziemy poruszać się w obrębie mechanizmów kreacji mitów i bohaterów narodowych, polityki i nauki, aby zadać ostateczne pytanie o fundament pluralizmu postsowieckiej Ukrainy oraz o to, czy ten kraj w jego obecnym kształcie ma szanse na reformę i/czy integrację europejską.

Uczestnikami debaty będą historycy specjalizujący się w problematyce ukraińskiej i zarazem praktycy kształtujący opinię społeczną siłą swoich artykułów i publikacji:

Agnieszka Sawicz – doktor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Absolwentka Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analityk polityczny i dziennikarz lwowskiego dwutygodnika „Kurier Galicyjski”, redaktor Portalu Spraw Zagranicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i publicystycznych poświęconych stosunkom międzynarodowym na obszarze postradzieckim oraz polityce Polski, Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego wobec Europy Wschodniej.

Piotr Andrusieczko – doktor nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii AP w Słupsku. Redaktor naczelny czasopisma „Ukraiński Żurnał” (Praga). Stały współpracownik „Nowej Europy Wschodniej” (Kraków). Specjalizuje się w tematyce związanej z przemianami społeczno-politycznymi na obszarze byłego ZSRR, przede wszystkim na Ukrainie

Marek Figura – doktor habilitowany historii, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 1995 adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM (1999-2002 wicedyrektor), członek redakcji czasopisma „Sprawy Wschodnie”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym monografii, pt.: „Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923”, wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie w Poznaniu w 2001 r. i „Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego” przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu w 2008 r. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii najnowszej i współczesnej sytuacji krajów Europy Środkowej i
Wschodniej, a zwłaszcza Ukrainy i Białorusi oraz mniejszości słowiańskich w II Rzeczypospolitej oraz polskiej myśli politycznej.

Grzegorz Skrukwa – doktor nauk historycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi na obszarze byłego ZSRR i Europy Środkowej oraz polityczną, militarną i narodowościową historią państw i narodów tych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Autor książki „Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921 (2008).

Zapraszamy serdecznie do udziału w debacie naukowej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

21. marca 2012 r.,
godz. 10:00,
Aula Lubrańskiego w Collegium Minus UAM
Ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X