IX edycja konkursu „Znasz-li ten kraj?”

Rekordowa liczba uczestników, bo aż 105 uczniów szkół sobotnio-niedzielnych z zachodniej i centralnej Ukrainy wzięło udział w tegorocznym IX Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz li ten kraj?…”.

Celem olimpiady jest pogłębienie u dzieci i młodzieży motywacji do poznawania języka i kultury polskiej, pozytywna rywalizacja i integracja środowiska młodzieżowego.

Dziewiąta edycja konkursu odbywała się w dniach 31 marca – 2 kwietnia w Brzuchowicach pod Lwowem. Niezmiennym organizatorem olimpiady jest Konsulat Generalny RP we Lwowie.

{youtube}PjHJY459jQE{/youtube}

– Jest to jedyna impreza dla szkół sobotnio-niedzielnych tego typu, pozwalająca na sprawdzenie jakości ich nauczania, i jednocześnie mobilizująca uczestników. Nie jest to konkurs tuzinkowy, bo nie chodzi tutaj tylko o zawartość merytoryczną, ale również o to, że ma wartościowe nagrody i mobilizuje zarówno nauczycieli, jak i uczniów do tego, żeby popracować trochę nad sobą – zaznaczył konsul Marian Orlikowski, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Jak co roku udział w konkursie wzięli uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych oraz pozaszkolnych ośrodków nauczania języka polskiego i polskiej kultury z Łanowic, Sambora, Stryja, Drohobycza, Jaworowa, Żółkwi, Złoczowa, Czerwonogradu, Kałusza, Doliny, Nowego Rozdołu, Szczerca, Siemianówki, Kowla, Tarnopola oraz po raz pierwszy z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i z Białej Cerkwi pod Kijowem.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to świetnie zorganizowany konkurs. Tyle dzieci, ale cały czas jest cisza i porządek – powiedziała Helena Chomenko, dyrektor sobotnio-niedzielnej szkoły w Białej Cerkwi.

{youtube}2kiYHdajALU{/youtube}

Pani Helena przyjechała na „Znasz-li ten kraj” ze swoim wnuczkiem Rusłanem. „Bardzo mi się tutaj podoba. Stresuję się trochę, bo nie byłem jeszcze na części ustnej. Cześć pisemna nie była bardzo trudna, bo babcia mnie dobrze przygotowała. Chciałbym jeszcze raz tutaj przyjechać” – podzielił się wrażeniami Rusłan Skowroński, uczeń sobotnio-niedzielnej szkoły w Białej Cerkwi.

Uczestnicy konkursu są podzieleni na 3 grupy: młodsza, średnia i starsza. Olimpiada składa się z części pisemnej (rozumienie i słuchanie tekstu, test gramatyczny, znajomość literatury i wypowiedź pisemna) kulturowej (test z historii, geografii i kultury Polski) oraz części ustnej (wypowiedź na pewny temat). Po podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłania laureatów i finalistów.

Oprócz olimpiady, dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia rozrywkowo-edukacyjne. W tym roku to: kurs pierwszej pomocy, warsztaty taneczne oraz zajęcia praktyczne z przygotowywania tradycyjnych polskich ozdób wielkanocnych.

Dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych przygotowano zajęcia metodyczne prowadzone przez ekspertów z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu.

– Nasz zespół prowadzi zajęcia dla nauczycieli, młodzieży i dzieci w ramach IX edycji konkursu „Znasz-li ten kraj?”. Jest to inicjatywa bardzo ciekawa. Jako ośrodek doskonalenia nauczycieli bardzo chętnie tutaj będziemy wspierać tę inicjatywę. Wiem, jaki to ma bardzo pozytywny wpływ na młodzież, na rozwój języka polskiego i kultury polskiej tutaj, za granicą – powiedział Zbigniew Hamielec, wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli ds. Oddziału w Przemyślu.

Przed rozdaniem nagród zastępca konsula generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek podziękowała uczestnikom konkursu, ich opiekunom i nauczycielom, pracownikom konsulatu m. in. pomysłodawczyni konkursu Barbarze Pacan, Maryli Demcio i Andrzejowi Leuszowi z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie oraz wolontariuszom.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek, słowników, gier planszowych, pomocy naukowych oraz słodyczy. Finaliści poszczególnych grup otrzymali: laptopy, tablety i aparaty fotograficzne. Zwycięzcy Taisa Strużańska ze Stanisławowa (grupa młodsza), Danuta Stefanko ze Stanisławowa (grupa średnia) i Ilona Sorówka z Sambora (grupa starsza) cieszyli się z wygranej.

Tradycyjnie zostało zrobione pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Po rozdaniu nagród uczestnicy i opiekunowie udali się na spacer po Lwowie, gdzie wspólnie z przedstawicielami polskiego konsulatu złożyli wieniec pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

Eugeniusz Sało

Fot. Andrzej Leusz, Witalij Hrabar
{gallery}gallery/2017/znasz-li_ten_kraj_2017{/gallery}

Laureaci i finaliści IX Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz – li ten kraj…?”

Grupa I młodsza (klasy IV – VI)
1. Taisa Strużańska – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
2. Julia Kopaliwska – Szkoła sobotnio-niedzielna, działająca przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu;
3. Andrzej Mychnycz – Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii pw. Narodzenia MB w Dolinie.

Wyróżnienia:
1. Andrzej Iwanusa – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
2. Tetiana Kogut – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
3. Anna Borkowska – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Grupa II średnia (klasy VII – IX)
1. Danuta Stefanko – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
2. Roman Bilec – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
3. Juliana Myszkowska – Polska Sobotnia Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu.

Wyróżnienia:
1. Julia Bilak – Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole;
2. Kamila Zejnałowa – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
3. Marat Kuczak – Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II przy Szkole Ogólnokształcącej nr 7 w Samborze.

Grupa III starsza (klasy X – XI)
1. Ilona Sorówka – Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II przy Szkole Ogólnokształcącej nr 7 w Samborze;
2. Maria Pastuszkiewicz – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju;
3. Jaryna Iwanec – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi.

Wyróżnienia:
1. Irena Hajdar – Sobotnia szkoła polskiej mniejszości narodowej przy TKPZL w Złoczowie;
2. Jana Stroczuk – Szkoła sobotnio-niedzielna, działająca przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu;
3. Olga Wojtanowska – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X