Hołd ofiarom NKWD

Hołd ofiarom NKWD

Żałobną Mszę świętą w intencji polskich oficerów ze Złoczowa i okolic bestialsko pomordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. odprawiono 3 września 2011 r. w kościele popijarskim p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złoczowie.

W uroczystości wzięli udział księża złoczowskiego dekanatu, pielgrzymi z Polski, władze miejskie, przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, goście z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz pielgrzymi. Przed Mszą św. gości przywitał proboszcz parafii Michał Hołdowicz. Wzruszające kazanie wygłosił ks. prof. Józef Wołczański z Krakowa.

Po liturgii eucharystycznej wierni udali się procesją do miejsca, w którym bp pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały poświęcił tablicę pamięci pomordowanych przez NKWD polskich oficerów. Ofiary zostały wymienione imiennie. Napis na tablicy głosi: „Pamięci złoczowian, ofiar napaści sowieckiej 17 września 1939 r., jeńców obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie bestialsko zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Przechodniu, powiedz Polsce, że zginęli w imię posłuszeństwa świętym prawom Ojczyzny. Złoczowianie. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”. W centrum tablicy umieszczono orła z napisem: „Bóg Honor Ojczyzna”.

Pomysłodawczynią ustawienia tablicy jest M. Czajkowska – złoczowianka, obecnie mieszkająca w Gliwicach. Zaprojektował ją i wykonał artysta o światowej sławie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie profesor S. Słodowy. Autorem umieszczonego na niej tekstu był Prezes Federacji Rodzin Katyńskich śp. A. Sariusz-Skąpski, który zginął 10 kwietnia 2011 r. pod Smoleńskiem.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni do auli Domu Parafialnego na koncert piosenki patriotycznej i wojskowej w wykonaniu zespołu „Sześć złotych” ze Lwowa.

 

Anna Bidna (list do Redakcji)


Tekst ukazał się w nr 21 (145), 18 – 28 listopada, 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X