Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy dra Apolinarego Tarnawskiego

Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy dra Apolinarego Tarnawskiego

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanislawowie) zaprasza do udzialu w sympozjum pt. „Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie”.

Sympozjum odbedzie sie w pomieszczeniach kosowskiego Instytutu Sztuki Uzytkowej i Dekoracyjnej przy ul. Mickiewicza 2, dnia 23 czerwca 2018 r., w godz. 10:00-16:00. Ponizej publikujemy szczegolowy program.

Celem sympozjum naukowego sa m.in. popularyzacja wiedzy o lecznicy doktora Tarnawskiego, jej slynnych pacjentach i waznych wydarzeniach, ktore mialy w niej miejsce; ukazanie wieloaspektowosci dziedzictwa historyczno-kulturowego lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie; wypracowanie plaszczyzny dialogu zmierzajacej do powziecia krokow ratujacych zespol zabytkowych budynkow dawnej lecznicy.

W ramach sympozjum wystapia specjalisci z Polski i Ukrainy, reprezentujacy rozne dyscypliny naukowe, ktorych prelekcje ukaza wieloaspektowosc dziedzictwa historyczno-kulturowego kosowskiej lecznicy.

Organizowane sympozjum jest jednoczesnie holdem skladanym doktorowi Apolinaremu Tarnawskiemu w 75. rocznice jego smierci oraz w 125. rocznice oficjalnego otwarcia Zakladu Przyrodoleczniczego w Kosowie.

Program sympozjum naukowego
Kosow, 23 czerwca 2018 r.

Godz. 6:00 – wycieczka na tradycyjny jarmark kosowski;

Godz. 10:00-14:00 – sympozjum pt.: „Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie”:

Mgr Natalia Tarkowska – doktorantka Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa. Wspolne dziedzictwo – wspolna sprawa. Zaklad Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego. Wartosc historyczno-kulturowa i turystyczny potencjal.

Dr inz. arch. Wlodzimierz Witkowski – Politechnika Lodzka, Instytut Architektury i Urbanistyki,
Mgr Katarzyna Tur-Marciszuk – Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie. Dziedzictwo (nie) zapomniane? Zaklad Przyrodoleczniczy Dra Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu.

MgrKatarzyna Tur-Marciszuk – Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie. Zaklad Przyrodoleczniczy dra Apolinarego Tarnawskiego – szanse i zagrozenia dla krajobrazu kulturowego Kosowa.

Dr Tetiana Prikladiwska – doktor nauk rolniczych, inzynier pierwszej kategorii Botanicznego Sadu Narodowego Uniwersytetu Lesnictwa Ukrainy. Dendrologiczny park imienia Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie – unikalna kolekcja drzew na Przykarpaciu.

Godz. 14:30 – degustacja Kosowskiej Kuchni Jarskiej;

Godz. 16:30 – wycieczka edukacyjna na terytorium dawniej lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie.

Zainteresowane osoby prosimy o zgloszenie checi udzialu mailowo: sekretariat@ckpide.eu lub telefonicznie, w godzinach pracy Centrum: +38(067) 197-17-96, +38(066) 800-20-93 w nieprzekraczalnym terminie 20 czerwca 2018 r. Organizatorzy nie pokrywaja kosztow podrozy i noclegow.

Organizator: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Wsparcie: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Wspolpraca: Instytutu Sztuki Uzytkowej i Dekoracyjnej w Kosowie.

Projekt wspolfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granica w 2018 r.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X