Czerniowce: Spotkanie konsula Ciarcińskiego z władzami lokalnymi Spotkanie konsula Ciarcińskiego z Bukowińczykami (fot. Czerniowiecka Rada Miejska)

Czerniowce: Spotkanie konsula Ciarcińskiego z władzami lokalnymi

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy 10 marca do Czerniowiec przybyła delegacja przedstawicielstwa dyplomatycznego w składzie konsula generalnego Damiana Ciarcińskiego oraz wicekonsula Bartosza Szeligi.

Podczas wizyty w stolicy Bukowiny dyplomaci odbyli dwa oficjalne spotkania, z przewodniczącym Rady Obwodowej Czerniowiec Ołeksijem Bojką oraz burmistrzem miasta Czerniowce Romanem Kliczukiem. Polonijną społeczność regionu na obu spotkaniach reprezentował Władysław Strutyński, prezes Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza.

Biorąc pod uwagę, że Damian Ciarciński odwiedził Czerniowce już kilka miesięcy wcześniej i miał spotkanie z przewodniczącym Czerniowieckiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhijem Osaczukiem, za cel wizyty polskiego dyplomaty w regionie w marcu można uważać spotkanie z władzami lokalnymi – z nowo wybranymi w zeszłym roku w wyniku wyborów samorządowych na Ukrainie.

Podczas spotkań konsula generalnego RP z kierownikami miasta i obwodu rozmawiano zarówno o wspólnie realizowanych, jak i planowanych projektach – w tym o pomocy udzielonej przez stronę polską Państwowej Służbie Ratowniczej w regionie w ramach programu „Polska Pomoc”, a także o uzyskaniu środków z Funduszu Wyszehradzkiego na potrzeby Czerniowieckiego obwodowego szpitala klinicznego.

W blisko osiągalnych planach – projekt odbudowy pomników i nagrobków wybitnych polskich działaczy społecznych i politycznych Bukowiny na zabytkowym cmentarzu przy ul. Zielonej w Czerniowcach, w szczególności „ojca miasta”, wieloletniego burmistrza Czerniowców, zarządcy Księstwa Bukowińskiego Antoniego Kochanowskiego.

Lista i kolejność potrzebujących renowacji obiektów wspólnej historii jest w trakcie ustalenia, a strona polska będzie sprzyjała realizacji projektu poprzez zaangażowanie ekspertów i wsparcie finansowe. Ze strony Towarzystwa Kultury Polskiej w obecności konsula generalnego padła też propozycja budowy pomnika Antoniego Kochanowskiego w Czerniowcach. W przyszłym roku będziemy obchodzić 205. rocznicę urodzin polskiego burmistrza Czeniowiec.

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego omówili z władzami miasta potrzebę nawiązania połączeń lotniczych z polskimi miastami. Podczas obu spotkań dyskutowano także o sposobach przyciągnięcia polskich inwestycji do obwodu czerniowieckiego.

Tak więc, podczas spotkań oficjalnych w „domu ze lwami” (radzie obwodowej) i ratuszu strony omówiły szereg aktualnych kwestii współpracy dwustronnej, stanowiących wzajemne zainteresowanie, oraz określili wektory ich pogłębienia na przyszłość.

Wiemy też na pewno, że w tym roku wizyty delegacji z konsulatu polskiego w Winnicy na Bukowinę będą coraz częstsze. Przecież są ku temu co najmniej dwa ważne powody: instalacja i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku, w którym kiedyś znajdowała się polska placówka dyplomatyczna w Czerniowcach (prawdopodobnie wydarzenie to zostało zaplanowane na święto Konstytucji RP w maju, jeśli sytuacja wokół pandemii będzie sprzyjająca), a także odchody 400. rocznicy bitwy pod Chocimiem we wrześniu – jednej ze wspólnych kart historii polsko-ukraińskiej.

Maria Prociuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X