25 lat polskiej placówki konsularnej we Lwowie

25 lat polskiej placówki konsularnej we Lwowie

W lipcu 1987 roku, po kilku latach starań we Lwowie powstała Agencja Konsularna. Pierwszym kierownikiem urzędu został konsul Włodzimierz Woskowski. Był to początek stałej obecności polskich dyplomatów w tym wyjątkowym dla historii Polski mieście. Sześć lat później w miejsce Agencji utworzono Konsulat Generalny RP. Pierwszym konsulem generalnym RP we Lwowie został Henryk Litwin, dziś piastujący funkcję Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego RP w Kijowie.

W związku z przypadającą rocznicą Konsulat RP zaplanował szereg wydarzeń i uroczystości, które trwać będą do zakończenia roku jubileuszu 25-lecia – do połowy 2013 roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń o charakterze historycznym, wspomnieniowym i naukowym będzie konferencja „25-lecie polskiej misji konsularnej we Lwowie. 1987-2012”, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2012. Organizatorami tego wydarzenia są: Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przy wsparciu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Celem konferencji będzie nie tylko prezentacja dorobku polskiej placówki konsularnej we Lwowie, ale także refleksja nad niektórymi aspektami najnowszych stosunków polsko-ukraińskich oraz omówienie roli i dzisiejszego znaczenia miasta Lwowa dla Polaków i Ukraińców.

 

Marcin Romer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X