175 lat Politechniki Lwowskiej

Międzynarodowa konferencja „Wyższa szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość i perspektywy rozwoju” zgromadziła w murach Politechniki Lwowskiej profesorów i naukowców związanych z Politechnikami Wrocławską, Krakowską, Gdańską, Opolską i Śląską.

W uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli prezydenci miast Wrocławia i Lwowa – Jacek Sutryk i Andrij Sadowy, konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, konsul Małgorzata Siekierzyńska, rektor Uniwersytetu Narodowego „Lwowska Politechnika” Jurij Bobało, profesorowie wyższych uczelni ze Lwowa i z Polski.

– Wrocławska Akademia to przecież spadkobierczyni pięknej tradycji lwowskiej – powiedział prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk. – Uniwersytety otwierają nas na świat, na relacje z innymi krajami, na wymianę studentów. Uczą najważniejszego języka – języka dialogu i współpracy, budowania partnerstwa i więzi. Drugim wymiarem akademii jest nauka odpowiedzialności. Nie tylko tej naukowej odpowiedzialności, choć od niej rzecz jasna wszystko się zaczyna. Uczelnie powinny wracać do tradycji wychowywania swoich studentów tak, aby oprócz wiedzy weryfikowanej dyplomem wypuszczać w świat ludzi światłych, chcących aktywnie działać w społeczeństwie.

– Historia Ukrainy i Polski w wielu kwestiach jest splatana przez historię ludzi – powiedział prezydent miasta Lwowa Andrij Sadowyj. – I to połączenie oraz to co musimy zrobić w przyszłości daje nam wielkie możliwości w tym skomplikowanym i niestabilnym świecie, który się zmienia i w którym nie sposób przewidzieć przyszłości. Chciałbym, żeby to spotkanie na mojej ulubionej uczelni miało kontynuację jakościową.

Słowa powitalne wygłosili również prof. dr. hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor tej uczelni w poprzednich latach, dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, prof. dr. hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej.

– Ścisła współpraca z technicznymi uczelniami Polski zrodziła ideę zapoczątkowania konferencji dotyczącej kwestii przeszłości i przyszłości rozwoju edukacji technicznej w Europie Środkowej i Wschodniej – mówi Natalia Czuchraj, prorektor ds. międzynarodowych Politechniki Lwowskiej. – Po drugiej wojnie światowej część lwowskich profesorów ze Lwowa wyjechała, ale ich działalność przyczyniła się do powstania szkół naukowych w Polsce, dała możliwość rozwoju dla szeregu uczelni technicznych w Polsce – Politechniki Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej, Gdańskiej, a nawet w Szczecinie. Rozmawiamy również o przyszłości, o wyzwaniach, które teraz powstają w Europie, nie tylko we Wschodniej czy Środkowej, ale i w Zachodniej. Zastanawiamy się, jak możemy wspólnie reagować, wspólnie zgłaszać projekty badawcze, jak wspólnie promować programy rozwoju młodzieży.

Program konferencji obfitował w najrozmaitsze tematy. Wszystkie w oparciu o Politechnikę Lwowską jako tę pierwszą i najprężniejszą uczelnię techniczną na tych terenach.

– Tematy omawiane na konferencji zostały podzielone na kilka płaszczyzn – wyjaśnia Natalia Czuchraj. – Jedna – to nasza wspólna historia szkół naukowych, geneza i kształtowanie technicznej edukacji w Europie, zaczynając od czasów Austro-Węgier. Kolejnym tematem jest teraźniejszy rozwój technicznej edukacji. Tak w Polsce, jak na Ukrainie jest potrzeba w wysoko wykwalifikowanych specjalistach, a obserwujemy zmniejszenie zainteresowania młodzieży w naukach ścisłych, technicznych. Omawiamy kwestie, jak reaguje rynek pracy, w jakim kierunku musi iść ta techniczna edukacja, żeby była i ciekawa, i korzystna, i skuteczna. Żeby dążyć do sukcesywnego rozwoju gospodarki. Żeby, ogólnie mówiąc, Europa była konkurencyjna.

Praca odbywała się w dwóch sekcjach: „Historyczne uwarunkowania współpracy między uczelniami, wspólne korzenie genezą rozwoju uczelni technicznych” oraz „Spuścizna historyczna, archiwalia, aktualny stan i perspektywy rozwoju”.

{youtube}eeoqekde5u8{/youtube}

Podczas konferencji można było wysłuchać prelekcji nawiązujące do historii uczelni lwowskiej, jak na przykład „Z historii działalności naukowej Uniwersytetu Narodowego „Lwowska Politechnika” (1817-1939), wygłoszoną przez dr. Romana Kuzmyna, „Wspólne korzenie: Politechnika Lwowska i uczelnie techniczne w Polsce” prof. dr. hab. Polinę Werbycką, „Lwowskie korzenie polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego” prof. dr. hab. inż. Jerzego Hickiewicza, mgr. Piotra Rataja i mgr. Przemysława Sadłowskiego, „Śladami Politechniki Lwowskiej: początek i rozwój Politechniki Śląskiej” prof. dr. hab. inż. Anny Chrobok, „Udział profesorów Politechniki Lwowskiej w odbudowie i rozwoju Politechniki Gdańskiej” mgr. Barbary Ząbczyk-Chmielewskiej, „Pomiędzy Lwowem, Przemyślem i Krakowem” mgr. inż. Jana Batora, „Międzynarodowa współpraca Lwowskiego Instytutu Politechnicznego (w latach 1940-1989)” dr Iryny Gnidek, „Praca naukowa w Lwowskim Instytucie Politechnicznym w okresie radzieckim: organizacja procesu, formy działalności, kierunki badań” dr. Rostysława Melnyka, „Akademia Górnicza w Krakowie i Politechnika Lwowska: współredagowanie studenckiego czasopisma „Życie Techniczne” 1933-1939” mgr., kustosz dypl. Małgorzaty Krawczyk, „Walizka ze Lwowa. Dokumenty i pamiątki przedwojennych profesorów Politechniki Lwowskiej ze zbiorów Wydziału Historycznego Politechniki Gdańskiej i ich wojenne doświadczenia” mgr. Magdaleny Jaszczy, „Dziedzictwo naukowe z zakresu rolnictwa Akademii Rolniczej w Dublanach i Wydziału Rolniczo-Leśnego Politechniki Lwowskiej (koniec XIX – pierwsza połowa XX w.): na podstawie badań zbiorów książek rzadkich Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego” dr. Andrzeja Kopytki i dr. Ludmiły Pyndy, „Muzeum Geologiczne Narodowego Instytutu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku” Tetiany Maksymiw i Gałyny Bodnar, „Prace założycieli wydziałów elektrycznych uniwersytetów w Polsce w zasobach bibliotek. Kilka przykładów” dr hab. Renaty Frączek, „Laboratorium maszynowe Politechniki Lwowskiej: od idei tworzenia do zakończenia budowy” dr Julii Kurdyny, „Turystyczne środowisko akademickie Lwowa, w Galicji w XIX i XX wieku. Profesorowie, absolwenci i studenci Politechniki Lwowskiej zaangażowani w działalność turystyczną, taternicką i narciarską Lwowa przełomu stuleci” dr Beaty Przewoźnik, „Wyższość szkolnictwa wyższego? Dyskursy architektoniczne i „bitwy” o honor na przykładzie Lwowa pod berłem Habsburgów (1870-1918)” mgr. Olgi Zareczniuk.

Niektóre referaty dotyczyły sylwetek osób związanych z nauką techniczną: „Antoni Wereszczyński – rektor Politechniki Lwowskiej sprzed II wojny światowej” prof. dr. hab. Wasyla Gulaja i dr. Andrzeja Gaczkewycza, „Alicja Dorabialska (1897-1975) – pierwsza kobieta na stanowisku profesora polskich uczelni technicznych” mgr. Kustosz dypl. Marii Pawłowskiej, „ Dzieła i proweniencje architektów, budowniczych i inżynierów związanych z Politechniką Lwowską. Zarys problematyki na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku” mgr. Agnieszki Górskiej i mgr. Anny Kraus.

Ale też były podejmowane tematy związane ze współczesnym stanem nauki technicznej, współpracy między uczelniami, pracą bibliotek. Były to prelekcje wygłoszone przez mgr. Jędrzeja Leśniewskiego „Biblioteka w przestrzeni informacyjnej wyższego szkolnictwa technicznego: tradycje i współczesne trendy”, mgr Gałynę Onysko „Naukowo-Techniczna Biblioteka Tarnopolskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu im. Iwana Puluja: historia i współczesność”, „Współpraca naukowa Politechniki Lwowskiej z polskimi uczelniami akademickimi w Polsce: aktualne aspekty rozwoju” prof. dr. hab. Natalii Czuchraj, „Projekt EDT (Europejskie dziedzictwo cyfrowe): cel – realizacja – produkt – rezultat” mgr., st. kustosz dypl. Doroty Buzdygan i mgr., st. kustosz dypl. Marka M. Górskiego.

Fot. Alina Wozijan
{gallery}gallery/2019/175_Politechnika{/gallery}

W ramach konferencji została otwarta wystawa „Maria Skłodowska-Curie – kobieta nadzwyczajna”, kuratorami której wystąpili dr Alicja Rafalska-Łasocha z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Grygorij Dmytriw z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć cenne książki ze zbiorów Biblioteki Naukowo-Technicznej oraz zwiedzić słynną aulę z malowidłami Jana Matejki w gmachu głównym Politechniki Lwowskiej.

Wydarzenie odbyło się w dniach 4-5 listopada 2019 r., w 175. rocznicę uroczystego otwarcia Akademii Technicznej we Lwowie – 4 listopada 1844 roku.

Alina Wozijan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X