Візіонери. Між футурологією та свободою людини

Візіонери. Між футурологією та свободою людини

Мета проєкту – приблизити творчість трьох видатних поляків Ципріана Каміля Норвіда, Станіслава Лема і Кардинала Стефана Вишинського на шістьох мовах: англійською, італійською, іспанською, українською, російською та іспанською. Цитати з їх творів читають відомі діячі культури.

У реалізації проєкту допомогли Центр польської культури і європейського діалогу в Івано-Франківську і Одеське відділення Союзу поляків України ім. Адама Міцкевича.

Мультимедійні матеріали можна переглянути на сайті, присвяченому польським візіонерам: https://wizjonerzy.wid.org.pl/

Публічне завдання фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках конкурсу „Публічна дипломатія 2021”.

Публікація висловлює виключно погляди авторів і не може ототожнюватися  з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польщі.

Проект „Візіонери. Між футурологією та свободою людини”, реалізується Фондом „Свобода та Демократія”.

Fundacja Wolność i Demokracja w roku 2021 realizuje projekt „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka”.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Naszym zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy o twórczości i dorobku trzech wybitnych Polaków: Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o trzech wybitnych Polakach i ich utworach w sześciu językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, rosyjskim i litewskim.

Multimedialną teczkę edukacyjną osadzoną na stronie www poświęconą trzem polskim wizjonerom :  https://wizjonerzy.wid.org.pl/

Nagrania zrealizowały Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie.

Beneficjentami działania są obywatele Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Islandii, Włoch, Australii oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające w tych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X