02/06/2016 22:39

Szkolna wyprawka dla przedszkolaków

2 czerwca br. w gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przygotowano tornistry, wypełnione najpotrzebniejszymi przyborami szkolnymi, aby je wręczyć przedszkolakom, którzy w tym roku pójdą już do 1 klasy.

29/05/2016 22:56

Procesja Bożego Ciała we Lwowie

29 maja we Lwowie od bazyliki metropolitalnej do figury Matki Bożej w centrum miasta, dalej do kościoła św. Marii Magdaleny, w którym nadal znajduje się Sala Muzyki Kameralnej i Organowej, przeszła kilkutysięczna procesja Bożego Ciała. Od kilku lat na Ukrainie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi obchodzona jest w niedzielę.

25/05/2016 17:46

Mogiły zapomniane przez czas

Niżniów – wieś znajdująca się w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego (dawne woj. stanisławowskie), położona na prawym brzegu Dniestru w ujściu rzeczki Tłumaczyk.

23/05/2016 14:07

Na majówkę do Brzuchowic koło Lwowa

Polska majówka – 2016 w Seminarium Archidiecezji Lwowskiej w sobotę 21 maja zjednoczyła tradycyjnie wszystkich chętnych Polaków ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.