Skład redakcji Grupy Medialnej Kuriera Galicyjskiego

Mirosław Rowicki (pseudonim Marcin Romer) – założyciel Kuriera Galicyjskiego

Wojciech Jankowski, redaktor naczelny, redaktor prowadzący Radio Kurier; e-mail: wojjan@wp.pl

Maria Basza, zastępca red. naczelnego, skład i łamanie tekstów w drukowanej wersji gazety Kurier Galicyjski; e-mail: mariabasza@wp.pl

Andrzej Borysewicz, operator kamery, montaż; e-mail: e-mail: andriyovuch2017@gmail.com

Konstanty Czawaga, dziennikarz; e-mail: konstantyczawaga@wp.pl

Anna Gordijewska, dziennikarka, redaktor TV Kurier Galicyjski; e-mail: batiarka@gmail.com

Aleksander Kuśnierz, operator kamery, montaż, dziennikarz; e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Eugeniusz Sało, koordynator TV i mediów elektronicznych, dziennikarz; e-mail: eugene.salo@gmail.com

Jurij Smirnow, dziennikarz; e-mail: smirnowjura@gmail.com

Krzysztof Szymański, dziennikarz, tłumaczenia; e-mail: krzszymanski@wp.pl

Leon Tyszczenko, dziennikarz tv; e-mail: leon.tischenko@gmail.com

Alina Wozijan, redaktor prowadzący portal Kurier Galicyjski, tłumaczenia, dziennikarka; e-mail: alina.wozijan@gmail.com

Karina Wysoczańska, redaktor TV Kurier Galicyjski, operator kamery, montaż; e-mail: kvusochanska@gmail.com

Czesława Żaczek, korekta; e-mail: czeslawa.zaczek@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Dmytro Antoniuk, Wasyl Rasewycz, Beata Kost, Marian Skowyra, Katarzyna Łoza, Agnieszka Sawicz, Tomasz Lachowski, Dariusz Materniak, Elżbieta Lewak, Helena Krasowska, Włodzimierz Bartkowiak, Michał Piekarski, Leonid Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, Tadeusz Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro Wesołowski, Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, Jan Skłodowski, Zbigniew Kulesza, Natalia Tarkowska, Jerzy Lubach, Natalia Tkaczuk, Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro Hawryłyszyn i inni.

Sekretariat redakcji we Lwowie:
+380 980 712 564
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

Drukujemy również teksty autorów, z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności, niezamówionych rękopisów nie zwraca i pozostawia sobie prawo do skrótów.

X