22/12/2015 13:58

100. rocznica śmierci Tadeusza Pawlikowskiego we Lwowie

13 grudnia br w pomieszczeniu Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie przy ul. Kopernika 42 odbył się wieczór z okazji 100. rocznicy śmierci Tadeusza Pawlikowskiego – pierwszego dyrektora Teatru Wielkiego we Lwowie w latach 1900-1906.

21/12/2015 18:45

Marek Majewski we Lwowie

We lwowskim klubie Picasso odbył się koncert Marka Majewskiego, grupy Zegar z Kukułką i lwowskiej formacji Galicia Folk Band.

21/12/2015 14:23

Cykl wykładów prof. Heleny Krasowskiej w Łucku

Cykl wykładów w dniach 19–27 listopada z teorii języka pani prof. Heleny Krasowskiej na Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku zakończył kolejny rok współpracy KG RP w Łucku ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skąd kilkakrotnie w tym roku przyjeżdżali profesorowie poloniści.

21/12/2015 14:18

JazzBez w Łucku i nie tylko

W dniach 4–6 grudnia 2015 roku odbył się w Łucku, w Równem i Tarnopolu XV Międzynarodowy Festiwal „JazzBez”.

21/12/2015 14:13

Edukacyjne spotkania IPN

W ramach programu „Edukacyjne spotkania IPN”, realizowanego wspólnie przez KG RP w Łucku i IPN, przedstawiciele polskiego Instytutu Pamięci Narodowej spotkali się ze studentami i kadrą naukową dwóch uczelni w łuckim okręgu konsularnym: 8 grudnia doszło do spotkania we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym w Łucku im. Lesi Ukrainki, a 9 grudnia – w Akademii Ostrogskiej.

21/12/2015 14:08

O strategiach rozwoju turystyki w Łucku

W Łucku odbyło się seminarium „Doświadczenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych w organizacji wsparcia i promocji walorów turystyczno-kulturalnych gmin lubelskich (Polska) i miast obwodu wołyńskiego (Ukraina) – dobre praktyki”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.