23/07/2017 13:53

III Bukowiński Festiwal Nauki

W dniach 22–24 czerwca w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, dr hab. Instytutu Slawistyki PAN.

21/07/2017 13:26

Konferencja o Kresach

Kresy południowo-wschodnie – kultura polska współcześnie odkrywana – taki tytuł miała międzynarodowa konferencja, której główne obrady toczyły się 3 i 4 lipca w Truskawcu i w Drohobyczu.

21/07/2017 11:23

Międzynarodowa konferencja przyrodnicza na Lubelszczyźnie

W dniach 11–12 maja w lubelskim Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie z okazji 25. rocznicy Szczebrzeszyńskiego i Południoworoztoczańskiego Parków Krajobrazowych odbyła się naukowa konferencja „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania”.

14/07/2017 17:26

Sejny. Podsumowanie Roku Sienkiewicza na Litwie

1 lipca br. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizowało międzynarodową konferencję na temat współpracy polsko-litewskiej na niwie kulturalnej – „Pro memoria Nobliście Henrykowi Sienkiewiczowi”.

03/07/2017 09:51

Dzieci z Polski, Słowacji i Ukrainy po raz drugi na festiwalu folklorystycznym we Lwowie

Na trzy dni, od 9 do 11 czerwca, zjechały do Lwowa dzieci z sąsiadujących krajów – Polski, Słowacji i Ukrainy. Powodem stał się organizowany po raz drugi festiwal „Folklornyj peredzwin”, którego inicjatorem jest Centrum Rozwoju Ukraińskiej Kultury i Samoorganizacji z Lidią Płachtij na czele. Około 220 dzieci z trzech krajów przyjechało na obóz do Lwowa, by poprzez taniec i śpiew dzielić się kulturą swych ojczyzn.

20/06/2017 14:02

Polska i Ukraina. Wczoraj – dziś – jutro

Już prawie od dziesięciu lat odbywają się Spotkania Ossolińskie – spotkania polskich i ukraińskich intelektualistów, przedstawicieli elit kulturalnych i politycznych, naukowców i mediów.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.