05/04/2017 15:44

Rzeczpospolita Rafajłowska i Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich

30 marca w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się wykład dra Jana Skłodowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Rzeczpospolita Rafajłowska i Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich” połączony z prezentacją albumu „Rzeczpospolita Rafajłowska na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach”.

30/03/2017 16:40

Trudne dążenie do prawdy

W dniach 27–30 marca br. w hotelu Legend w Krakowie odbyło się kolejne już IV spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, działającego od patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Polski i Ukrainy.

17/03/2017 22:50

Muzeum książąt Lubomirskich – przeszłość i plany na przyszłość

Temat LXVII Spotkania Ossolińskiego wzbudził wśród lwowian ogromne zainteresowanie. Dr Marcin Szeląg z Wrocławia, wicedyrektor do spraw Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przedstawił referat pt. „Muzeum Książąt Lubomirskich – przeszłość i plany na przyszłość”.

13/03/2017 14:04

W Równem czczą pamięć Zuzanny Ginczanki

Inicjatorzy obchodów 100. rocznicy urodzin Zuzanny Ginczanki, która w dzieciństwie mieszkała w Równem, poinformowali o zaplanowanych wydarzeniach ku czci poetki.

02/03/2017 20:26

Spotkanie Ossolińskie z Andrzejem Sewerynem

To Spotkanie Ossolińskie na długo pozostanie w pamięci. A to z powodu niezwykłego gościa – wybitnego polskiego aktora i reżysera Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

31/01/2017 23:39

Noworoczny Bal Ormiański

W Warszawie 21 stycznia odbył się V Noworoczny Bal Ormiański, zorganizowany przez Fundację Armenian Foundation wraz z Izbą Gospodarczą Polska – Armenia i Fundację Dziedzictwo Kresowe.

24/12/2016 00:41

Lwowska wystawa o 800-leciu zakonu dominikanów

22 grudnia w Muzeum Historii Religii, które mieści się w dawnym klasztorze dominikańskim we Lwowie, została otwarta wystawa „Św. Dominik i dominikanie. 800 lat przygody duchowej”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.