Złoty Krzyż Zasługi dla drohobyczanki

Złoty Krzyż Zasługi dla drohobyczanki

16 grudnia po Mszy św. w gotyckim kościele p.w. św. Bartłomieja w Drohobyczu jedna z najstarszych parafianek, Helena Raińska otrzymała z rąk konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda Złoty Krzyż Zasługi. Krzyż został przyznany postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 16 listopada 2012 roku.

„Pani Helena Raińska razem ze swoją siostrą, Czesławą Głogowską, mieszkającą obecnie w Polsce, dając wyraz chrześcijańskiej tradycji rodziny, serca i miłości do ludzi, podjęły decyzję, aby przekazać posiadaną nieruchomość – dom rodzicielski na rzecz działalności społecznej Polaków i umacniania języka polskiego – powiedział Jarosław Drozd. – W tym budynku obecnie mieści się Centrum Metodyczne Języka i Kultury Polskiej, mogą odbywać się spotkania, język polski może być tu wspierany i umacniany. Ten kościół pamięta jagiellońską tradycję, pamięta chwałę Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita, chociaż zmieniła się w swoim kształcie, trwa nadal i skromnie stara się okazywać szacunek wdzięcznym córkom i synom”.

Wręczając odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi, konsul generalny powiedział, że to jest tradycja wielka i dobra – umieć kochać bliźniego. „Ks. Jan Twardowski w swej poezji pięknie o tym mówił, a ja w imieniu Prezydenta i za zgodą ks. proboszcza, w tej świątyni pozwolę sobie wręczyć to odznaczenie” – zaznaczył polski dyplomata.

„Miłość można na różny sposób okazywać i doświadczać – powiedział proboszcz ks. Mirosław Lech. – To nie jest jedyny przykład dziękczynienia w naszej parafii. Inna rodzina rzymskokatolicka ofiarowała nam pomieszczenie dla domu zakonnego. Niech nie słabną twe ręce! – wzywał. – Polacy Drohobycza ze wzruszeniem składali życzenia Helenie Raińskiej. Ofiarowany nam ponad 10 lat temu drewniany dom z 1860 r. był zupełną ruiną, a władze ukraińskie przeznaczyły go do rozbiórki pomimo tego, że był wpisany na listę miejscowych zabytków”.

Dzięki staraniom prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i dyrektora Centrum Metodycznego Języka i Kultury Polskiej Adama Chłopka, który znalazł licznych ofiarodawców w Polsce oraz na całym świecie, budynek został już prawie wyremontowany i zagospodarowany. Stale odbywają się tam spotkania nauczycieli i studentów, warsztaty dla polonistów. Każdej niedzieli, po Mszy św. w kościele, gromadzą się tam Polacy z Drohobycza. Podczas pobytu w Drohobyczu konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i konsul Marian Orlikowski spotkali się z tym środowiskiem.

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 1 (173) 18–28 stycznia 2013


Obejrzyj galerię:

Złoty Krzyż Zasługi dla Heleny Raińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X