Zacieśnianie współpracy – blisko, coraz bliżej

Zacieśnianie współpracy – blisko, coraz bliżej

Szereg spotkań i rozmów pomiędzy urzędnikami reprezentującymi Małopolskę, obwód lwowski i iwanofrankiwski został zorganizowany podczas wizyty delegacji marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy na Ukrainę.

W trakcie wizyty marszałek Sowa spotkał się z gubernatorem obwodu lwowskiego Mychajłem Kostiukiem, gubernatorem obwodu iwanofrankiwskiego Mychajłem Wyszywaniukiem, a na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku wygłosił wykład o idei samorządności w Polsce.

W dniach 20-21 lutego delegacja prowadziła rozmowy we Lwowie. Członkowie uczestniczyli w spotkaniach z gubernatorem obwodu lwowskiego Mychajłem Kostiukiem, przewodniczącym lwowskiej Rady Obwodowej Petrem Kołodijem, prezydentem miasta Lwowa Andrijem Sadowym oraz konsulem generalnym RP we Lwowie Jarosławem Drozdem. Został podpisany protokół wykonawczy o współpracy pomiędzy województwem małopolskim a obwodem lwowskim na rok 2013.

– Naszym obowiązkiem jest odbudowanie tradycyjnych powiązań gospodarczych, kulturalnych i międzyludzkich. Jestem pewien, że nasza już prawie 10-letnia współpraca znacząco przyczyni się do realizacji tego historycznego zadania – mówił marszałek Sowa. Zadeklarował również pomoc województwa małopolskiego dla obwodu lwowskiego w przygotowaniach Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej.

– Będziemy realizować wiele wspólnych działań w obszarze gospodarki i kultury. Bardzo cieszy mnie m.in. budowanie współpracy wzdłuż dawnego szlaku handlowego Via Regia. Więzi między Erfurtem, Krakowem i Lwowem stają się coraz intensywniejsze. Trilateralne spotkania młodzieży, coroczne seminaria przyszłości, organizowane w tym roku po raz czternasty, spotkania biznesowe są namacalnym dowodem coraz bliższej współpracy. I z tego możemy być dumni – zaznaczył Marek Sowa.

– Myślimy o rozszerzeniu tej współpracy. Chcielibyśmy, aby na przyszły rok ten program był zdecydowanie bardziej ambitny. W roku 2014 obwód lwowski i województwo małopolskie będzie obchodzić dziesiątą rocznicę współpracy. Chcielibyśmy przygotować w sposób należny ramowy program współpracy na przyszły rok, w którym można będzie pokazać nasze dokonania z ostatniego dziesięciolecia współpracy, jednocześnie wzmacniając relacje i otwierając się na przyszłość. Każdy z nas ma swoje doświadczenia, swoje przemyślenia. Nowe kierunki współpracy obejmują m.in. turystykę, możliwość wykorzystania jednej oferty dla Krakowa i Lwowa. Drugi element to wykorzystanie Karpat po to, aby Europę łączyć, a nie dzielić, – Marek Sowa wspomniał o bogatym dziedzictwie kultury narodów zamieszkałych od wieków w tym regionie, zwłaszcza o szlaku architektury drewnianej.

– Do tego projektu przystępują sąsiednie województwa – poinformował. – Wydaje się, że moglibyśmy ten projekt rozwinąć wzdłuż Karpat, wykorzystując również obwód lwowski, iwanofrankiwski, zakarpacki. Stworzyć produkt regionalny dla ludzi, którzy nie tylko cenią sobie historię śladem naszych przodków. Taka turystyka może być dosyć aktywna. Można połączyć kwestie związane z poznawaniem architektury, dziedzictwa narodowego, kulturowego, bo zawsze tego typu projekty są wyposażane również w jakieś wydarzenia kulturalne. Wokół szlaku architektury drewnianej rozbudowujemy całą gamę projektu. To są koncerty w opuszczonych kościółkach drewnianych oraz szereg innych rzeczy.

Podczas spotkania poruszono też obchody 70.rocznicy tragedii wołyńskiej i innych wydarzeń. – W każdej historii są okresy trudniejsze, bardziej bolesne, czasami wstydliwe, ale dominują oczywiście te pozytywne przejawy – zaznaczył Marek Sowa. – W mojej ocenie o każdych problemach, nawet trudnych trzeba dyskutować. Jeśli się unika dyskusji, tworzy się bariera i trudno znaleźć recepty na wyjście do przodu. Zdaję sobie sprawę, że tej dyskusji będą towarzyszyły emocje i będzie inne postrzeganie tej rzeczywistości, która była. To jest naturalne. Nad każdym trudnym problemem trzeba podjąć próby wyważenia argumentów i znalezienia wyjścia z sytuacji, bo jak się za bardzo sfałszuje, to nic się na tym nie zbuduje. To też jest dla mnie rzecz oczywista, – podsumował.

Złożenie kwiatów na grobach inteligencji polskiej, wymordowanej w 1941 r. przez Niemców w Czarnym Lesie (Fot. Mirosław Rowicki)

21 lutego delegacja województwa małopolskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich oraz Strzelców Siczowych na Cmentarzu Łyczakowskim. Goście z Krakowa zwiedzili były kościół jezuitów (obecnie garnizonowa cerkiew greckokatolicka). Proboszcz Stefan Sus poinformował, że województwo małopolskie sponsorowało komputerowe skanowanie wnętrz świątyni, opowiedział gościom o przebiegu prac konserwatorskich w kościele.

W siedzibie lwowskiego radia odbyło się spotkanie marszałka Marka Sowy i przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorza Biedronia z mediami: „Kuriera Galicyjskiego”, czasopisma „Ї” (Ji) i gazety „Wysoki Zamek”.

– Bardzo nam zależy na wzmocnieniu spraw gospodarczych – zaznaczył Marek Sowa. – W kwietniu w Krakowie będziemy mieli konferencję z udziałem grona przedsiębiorców z Ukrainy. Staramy się dobierać partnerów po stronie polskiej. Wielkie znaczenie ma cykliczne już Forum Ekonomiczne w Krynicy. W Polsce coraz większe zainteresowanie wzbudza Forum Ekonomiczno-Gospodarcze we Lwowie.

Marszałek mówił też o realizacji projektów transgranicznych na rzecz kultury, turystyki, wymiany młodzieży. Jednym w takich ważnych wydarzeń są Dni Partnerstwa.

– Nowy wątek współpracy z województwem lwowskim obejmuje też m.in. kwestię rolnictwa – dodał Grzegorz Biedroń, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku województwa małopolskiego. – Chcemy pomóc w utrzymaniu rolnictwa indywidualnego, w przekazaniu doświadczeń naszych rolników, żeby na Ukrainie nie dominowały tylko wielkie przemysłowe fermy.

Redaktor naczelny czasopisma „Ї” Taras Wozniak poruszył pytanie upamiętnienia Aleksandra Fredry, zwłaszcza problem ratowania jego pałacu rodzinnego w Beńkowej Wiszni koło Rudek.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Iwano-Frankiwsku, gubernator obwodu iwanofrankiwskiego Mychajło Wyszywaniuk zapowiedział wsparcie dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na Ukrainie.

– Każdy, kto zechce zainwestować w nasze przedsiębiorstwa, albo współpracować na miejscu, czy po prostu prowadzić tu własną działalność gospodarczą, po tygodniu otrzyma teczkę z podpisanymi zezwoleniami. Potrzebna będzie jedynie informacja, jaki rodzaj działalności prowadzi firma i podanie – mówił Wyszywaniuk.

Marszałek Sowa zaprosił biznesmenów z Przykarpacia na konferencję gospodarczą. Dzięki ubiegłorocznemu udziałowi iwanofrankiwskich przedsiębiorców w krakowskim spotkaniu udało się nawiązać kontakty pomiędzy licznymi przedsiębiorstwami.

W Iwano-Frankiwsku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Mariusz Dąbek oraz Szef Wydziału Głównego MSZ Ukrainy w Iwano-Frankiwsku Oleg Sało podpisali list intencyjny pomiędzy ukraińską milicją i policją w Małopolsce. Odbyło się również spotkanie przedsiębiorców z Małopolski i obwodu iwanofrankiwskiego. Delegacja odwiedziła Uniwersytet Przykarpacki. Na uczelni, obok wykładu marszałka Sowy, miało miejsce spotkanie z rektorem UP prof. Ihorem Cependą i otwarcie wystawy „Tradycje polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej”. Ihor Cependa przypomniał przy tej okazji fakt, iż Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Powołał się też na słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski.

Polska delegacja odwiedziła także, niedawno przekazany przez miasto obiekt, w którym mieścić się będzie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Lokal jest obecnie remontowany ze środków polskiego MSZ.

W towarzystwie gubernatora Mychajła Wyszywaniuka uczestnicy polskiej delegacji złożyli też kwiaty na grobach ok. 300 przedstawicieli inteligencji polskiej, zamordowanych w 1941 roku przez Niemców w Czarnym Lesie, nieopodal ówczesnego Stanisławowa.

Obok marszałka Sowy w pracach oficjalnej delegacji województwa małopolskiego uczestniczyli przedstawiciele polskich firm oraz samorządowcy województwa małopolskiego.

Konstanty Czawaga, Sabina Różycka
Tekst ukazał się w 4 (176) 26 lutego – 14 marca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X